Bijles Natuurkunde

Leer de wereld van natuurkundige grootheden en berekeningen beter kennen door Maltha bijles natuurkunde. Werk aan je natuurkundig inzicht in je eigen tempo op een bij jou passende manier!

Klik hier en schrijf je nu in voor bijles Natuurkunde.

Bijles Natuurkunde

Het vak natuurkunde heeft als doel natuurkundige kennis te verwerven in een wisselwerking tussen theorie en experiment. Tijdens de natuurkunde bijlessen worden onderwerpen als elektriciteit, licht, warmte en kracht uitgedrukt in natuurkundige formules en berekeningen.

Bijles Natuurkunde competenties voor VMBO, HAVO en VWO

Voor het vak natuurkunde is het belangrijk voor leerlingen om wiskundig inzicht te koppelen aan natuurkundige probleemstellingen. Een combinatie van competenties als cijfermatig begrip, begrijpend lezen en de begripkennis van natuurkundige wetten is van belang op zowel het VMBO, de HAVO en het VWO.

Op het VMBO wordt een combinatie gegeven van natuurkunde en scheikunde genaamd Nask 1 en Nask 2. Voor deze leerlingen wordt een combinatie bijles aangeboden.

Bijles NatuurkundeAanpak bijles Natuurkunde

Tijdens een bijles voor natuurkunde ligt de nadruk op zowel kennis van natuurkundige begrippen en wetten als op het verkrijgen van cijfermatig inzicht. Door middel van het oefenen met denkvragen en natuurkundige probleemstellingen wordt de stof besproken, geoefend en beheersbaar gemaakt. De stof wordt ook begrijpelijk gemaakt door deze te koppelen aan gebeurtenissen uit het dagelijks leven.

Verschillende studievaardigheden worden hierbij gestimuleerd op VMBO, HAVO en VWO niveau. Een voorbeeld hiervan zijn begrippen- en formulelijsten maken, schematisch samenvatten en het stapsgewijs leren oplossen van natuurkundige problemen.

Bijlesdocent Natuurkunde

Onze bijlesdocenten natuurkunde worden allemaal gescreend. Dit zijn voornamelijk zowel Bachelor als Master studenten die goed op de hoogte zijn van de actuele leerstof op VMBO, HAVO en VWO niveau.

Doordat het verschil in leeftijd niet groot is tussen docent en leerling wordt uw zoon of dochter snel begrepen. Hierdoor ontstaat een goede communicatie en dit komt ten goede aan de kennisoverdracht en van het resultaat van de bijles natuurkunde.

 

Tarieven Contact Inschrijven

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.