Copyright

Copyright©

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden overgenomen. Documenten die worden aangeboden om te downloaden zijn bestemd voor eigen gebruik en mogen nooit voor commerciele doeleinden worden gebruikt op welke wijze dan ook. Deze mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of p welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijk toestemming (of per e-mail) van de rechthebbende. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s, zijn eigendom van ISB Holding BV en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijk, schriftelijk toestemming (of per e-mail) van ISB Holding BV.

Met betrekking tot onze consumenten producten;

deze mogen alleen voor particuliere doeleinden worden gebruikt. Het is ten strengste verboden deze producten voor commerciële doeleinden te gebruiken in de meest ruime zin des woords. Zie de algemene voorwaarden consumenten producten "Maltha in the Cloud".

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.