Digitale trainingen Study Vision Online

Algemene promofilm Study Vision Online voor scholen

 

Study Vision Online is een webbased programma voor het aanleren van studievaardigheden en studiemethodieken. Study Vision Online is voor alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Leerlingen kunnen 24/7 per dag werken aan Study Vision Online, een training met de ‘look en feel' van een computerspel.

 

Bekijk de video

Wat is Study Vision Online?

Study Vision Online is een webbased programma voor het aanleren van studievaardigheden en studiemethodieken. Study Vision Online is voor alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Leerlingen kunnen 24/7 per dag werken aan Study Vision Online, een training met de ‘look en feel' van een computerspel. Het programma biedt een studievaardigheidstraining, waarin per leeftijdscategorie en niveau relevante studievaardigheden en studiemethodieken worden aangeleerd en ingeoefend. Tevens zijn deze modules aangevuld met sociale vaardigheids- en communicatie modules. Ook deze zijn weer toegepast aan de verschillende leeftijden.

Waarom Study Vision Online?

Voor de school:

 • Een compleet en volwaardig studievaardigheidsprogramma voor alle leerlingen.
 • Een duidelijke structuur van handelen omtrent studievaardigheden binnen de school.
 • Het gestructureerd aanbieden van studievaardigheden én studiemethodieken leidt tot efficiënter studeren door leerlingen.
 • Efficiënte steun voor mentoren.
 • Volledig selfsupporting 24/7 voor leerlingen en mentoren.
 • Ondersteuning door middel van een helpdesk.
 • Op ieder moment van het jaar te beginnen.

Voor de mentor:

 • Het mentordashboard verschaft de mentor inzicht in de voortgang en prestaties van zijn/haar klas en de individuele leerlingen daarbinnen.
 • Snellere signalering en meer mogelijkheden voor begeleiding op maat.
 • Flexibiliteit in de mentorlessen omdat leerlingen ook thuis kunnen werken aan Study Vision Online.
 • Helpdesk voor vragen van mentoren en leerlingen.

Voor de leerling:

 • Gestructureerd aanbod van relevante hoofd- en subthema’s met betrekking tot studievaardigheden én studiemethodieken. 
 • Per niveau en leeftijdscategorie wordt de leerstof aangeboden op een passende manier; de moeilijkheidsgraad, het taalgebruik, de hoeveelheid leerstof en de aangeboden onderwerpen sluiten aan bij het niveau en de belevingswereld van de leerling.
 • Aangeboden in game-achtige sfeer (waardoor een blijvende motivatie stimulator).
 • Het leerling dashboard geeft een duidelijk overzicht van de behaalde resultaten. 

Wat zijn de leerdoelen?

Dit product is bedoeld om leerlingen op een leuke manier verschillende studievaardigheden te laten leren, die hij/zij kan gebruiken om op een effectieve en succesvolle manier aan het schoolwerk te werken. De leerling zal hierdoor sneller en met beter resultaat door het huiswerk heen kunnen gaan en zo de verschillende leerjaren van de middelbare school succesvol kunnen doorlopen.

De behandelde onderwerpen hebben te maken met studievaardigheden, studiemethodieken en planning. Voorbeelden van belangrijke vaardigheden in de diverse trainingen zijn: motivatie, concentratie, samenvatten, timemanagement, dag- en toets planningen, omgaan met studiewijzers, het geheugen, faalangst en het maken van toetsen.

Meer informatie over Study Vision Online?

Vul het contactformulier in en vraag naar de demo of neem contact op met W.D.R. Maltha 0653662664

Contactformulier

Study Vision Online
Hoofdkantoor: Bilthoven
030-2293579
info@oabmaltha.nl
Interesse
Waarom kiezen voor OnderwijsAdviesBureau Maltha?
 • Al 40 jaar kwaliteit
 • Op maat & flexibel
 • Allesomvattende studievaardigheidstrainingen