Onderzoeken en testen voor het middelbaar onderwijs

Bij de Orthopedagogische Praktijk Maltha (kortweg OPM) verrichten wij verschillende onderzoeken op het gebied van leer- en gedragsproblemen voor leerlingen van het middelbaar onderwijs. Onderzoeksplannen worden op maat gemaakt, waardoor wij de wensen en behoeften van zowel u als uw kind mee kunnen nemen in het plan. Onze specialisten bieden praktische handvatten en adviezen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten.

Meer dan 40 jaar werkervaring maakt dat onze praktijk uniek is en ook een passende follow-up kan bieden in de vorm van specialistische begeleiding. We gaan door waar andere praktijken stoppen. Met onze praktische kennis op het gebied van leer- en gedragsproblemen, leren wij leerlingen om te gaan met de belemmeringen waar zij tegen aan lopen op school.

Overzicht alle onderzoeken voor middelbare school leerlingen

Bilthoven | Zeist | Utrecht
030-2293579 (optie 2)
info@malthastudiecoaching.nl
Stel hier uw vraag

ADHD onderzoek

Heeft uw kind moeite met opletten tijdens de les of kan hij niet lang aan een taak werken, dan kan het ADHD zijn. Tijdens het ADHD onderzoek brengen wij het gedrag in verschillende situaties en omgevingen in kaart.

Lees meer

Dyslexie onderzoek

Wanneer er wordt opgemerkt dat uw kind op de middelbare school moeite heeft met de vreemde talen of het lezen van (lange) teksten, dan kan het dyslexie zijn. Tijdens dit onderzoek brengen wij de lees- en spellingsvaardigheden in kaart.

Lees meer

Dyscalculie onderzoek

Wanneer uw kind moeite heeft met hoofdrekenen, het onthouden van rekenregels of een langzaam rekentempo heeft, kan het dyscalculie zijn. Tijdens een dyscalculie onderzoek brengen wij de onderliggende factoren aan het rekenprobleem in kaart.

Lees meer

Intelligentie onderzoek

Twijfelt u over het onderwijsniveau van uw kind? Of wilt u een inzicht krijgen in de capaciteiten van uw kind? Een intelligentie onderzoek biedt uitkomsten en geeft antwoord op uw vragen.

Lees meer

Motivatie en faalangst onderzoek

Vraagt u zich af of uw kind zich op zijn plek voelt op school? Is uw kind gespannen voor toetsen of heeft u juist het idee dat er een andere werkhouding naar voren mag komen? Een motivatie- en faalangst onderzoek geeft inzicht in onderliggende factoren welke nodig zijn om de capaciteiten voldoende te benutten.

Lees meer

Profielkeuze onderzoek

Het maken van een profielkeuze is van grote invloed op de keuzemogelijkheden die je aan het einde van je middelbare school hebt. Een verantwoorde keuze maken?

Lees meer

Beroepskeuze onderzoek

Als alles ‘wel leuk’ lijkt, wat moet je dan? Een beroepskeuze onderzoek kan uitkomst bieden. Met behulp van diverse testen wordt een concreet beeld van iemands capaciteiten, persoonlijkheid en interesses geschetst.

Lees meer

Onderzoek op maat

Naast alle voorgaande onderzoeken kan de praktijk ook ingaan op specifieke hulpvragen omtrent faalangst, concentratie, studiemethodiek en studiemotivatie. Dit is een onderzoek op maat.

Lees meer