Dyslexie onderzoek middelbaar onderwijs

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkig probleem waarbij er een beperking is in het lezen en/ of spellen van taal. Jongeren met dyslexie kunnen moeite hebben met het (vloeiend) lezen en hier geen plezier in hebben, maar de beperking kan ook naar voren komen in de schrijfvaardigheden. Bijvoorbeeld tijdens het schrijven van teksten/verslagen. Daarnaast kan het ook zijn dat jongeren letters spiegelen of door elkaar halen. Dyslexie zegt niets over de intelligentie van jongeren. Het kan de schoolprestaties belemmeren, waardoor uw kind kan gaan onderpresteren. Daarnaast kan het ook van invloed zijn op het psychologisch welzijn van jongeren (faalangst, onzekerheid, somberheid). Ondanks dat dyslexie aangeboren is, betekent dit niet dat er niks aan te doen is. Wanneer er een vermoeden is van dyslexie, is het daarom belangrijk om dit uit te zoeken middels een dyslexie onderzoek.

Wanneer een dyslexie onderzoek?

Het kan zijn dat uw kind de basisschool goed heeft doorgelopen en dat de vermoedens van dyslexie pas aan het licht komen tijdens de middelbare school. Bijvoorbeeld doordat uw kind moeite heeft met de vreemde talen en de grote hoeveelheid teksten die hij/zij moet lezen. Het kan ook zijn dat het verbaal leervermogen groot is, waardoor uw kind snel leert van informatie die mondeling wordt gegeven. Ook dan biedt een dyslexie onderzoek uitkomst. Wanneer er blijkt dat uw kind dyslexie heeft, kunnen er namelijk compenserende maatregelen ingezet worden op school. Hiermee wordt uw kind ondersteunt tijdens het leren en kan hij/zij het vertrouwen in het leren terug krijgen.

Wat houdt een dyslexie onderzoek in?

Gedurende een dyslexie onderzoek worden de lees- en spellingsvaardigheden onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar zowel de woordleesprestatie, het technisch lezen als het stillezen. De spellings- en schrijfvaardigheden worden onderzocht aan de hand van verschillende dicteevormen. Wanneer er twijfels zijn over of het niveau van uw kind passend is, dan kan het dyslexie onderzoek worden uitgebreid met een intelligentie onderzoek. Hiermee worden de cognitieve capaciteiten in kaart gebracht.   

De werkwijze bij een dyslexie onderzoek

 • De hulpvraag wordt in kaart gebracht door middel van een intake gesprek met de ouder(s) en de jongere.
 • Extra informatie en resultaten van school (zowel basis- als middelbare school) en de ingezette begeleiding tot nu toe worden in kaart gebracht.
 • Wanneer er voldoende aanwijzingen zijn om van dyslexie te spreken, volgt het dyslexie onderzoek. Dit duurt tussen de 6 en 8 uur.
 • De onderzoeksresultaten worden uitgewerkt in een verslag.
 • Vervolgens worden de onderzoeksresultaten gedeeld met ouder(s) en jongere en wordt er een advies gegeven.
 • Indien er sprake is van de aanwezigheid van dyslexie, wordt er een officiële dyslexieverklaring afgegeven.

Wie geeft ons dyslexie onderzoek?

Onze dyslexie onderzoeken worden gedaan door onze orthopedagogen en kinder- en jeugdpsychologen van de Orthopedagogische Praktijk Maltha. Na het dyslexie onderzoek bieden wij begeleiding op maat aan, indien gewenst.

Contactformulier

Dyslexie onderzoek
 • Vanaf €995,00
 • €1.295,00 (incl. intelligentie onderzoek) 
 • Voor wie: alle klassen middelbare school
 • Duur afname: 4 tot 6 uur
Bilthoven | Zeist | Utrecht
030-2293579 (optie 2)
info@malthastudiecoaching.nl
Inschrijven
Onze overige onderzoeken
Waarom kiezen voor Maltha?
 • Al 40 jaar kwaliteit
 • Orthopedagogen en psychologen in dienst
 • Op maat & flexibel
 • Direct starten, indien gewenst
Ik wil meer informatie
Naam (ouder) *
Telefoonnummer
E-mail adres *
Vraagstelling
Hoe heeft u ons gevonden? *


* = verplicht