Begeleiding

Naast het doen van onderzoeken naar leer- en gedragsproblemen, is de Orthopedagogische Praktijk Maltha (OPM) in de gelegenheid om passende specialistische begeleiding te bieden. Het OPM heeft meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van begeleiding van leerlingen met leer- en gedragsproblemen en biedt daarmee een follow-up op onze onderzoeken.

Het begeleidingsplan wordt op maat gemaakt. Mocht u een onderzoek bij ons hebben afgenomen, dan nemen wij deze adviezen mee in het begeleidingsplan. U kunt uiteraard ook bij ons terecht wanneer er (nog) geen onderzoek is afgenomen. Onze orthopedagogen en kinder- en jeugdpsychologen staan voor u en uw kind klaar.

Overzicht alle soorten specialistische begeleiding

Bilthoven | Zeist | Utrecht
030-2293579 (optie 2)
info@malthastudiecoaching.nl
Stel hier uw vraag

ADHD begeleiding

Heeft uw kind ADHD en loopt hij/zij thuis, op school  en/ of op sociaal gebied tegen dingen aan? Tijdens de ADHD begeleiding bieden wij psycho-educatie en praktische handvatten waar uw kind mee verder kan.

Lees meer

Dyslexie begeleiding

Wanneer er sprake is van dyslexie en uw kind niet weet hoe hij/zij hiermee kan leren omgaan, kan dit ten koste gaan van het zelfvertrouwen en de inzet. Dyslexie begeleiding biedt uitkomsten op het gebied van psycho-educatie en praktische handvatten.

Lees meer

Dyscalculie begeleiding

De dyscalculie begeleiding biedt uitkomsten wanneer uw kind moeite heeft het meekomen op school op het gebied van rekenvaardigheden. Wij bieden niet alleen inzicht in het leerprobleem door middel van psycho-educatie, maar bieden ook handvatten aansluitend bij het rekenniveau van uw kind.

Lees meer

Autisme begeleiding

Gedurende de begeleiding van uw kind met een Autisme Spectrum Stoornis wordt hij/zij gecoacht en ondersteund op de gebieden waar hij of zij tegen aanloopt in het dagelijkse leven.

Lees meer

Begeleiding bij hoogbegaafdheid

Is uw kind hoogbegaafd en heeft hij/zij bijvoorbeeld moeite om mee te komen in de klas, met onderpresteren als gevolg, dan kan de specialistische begeleiding op het gebied van hoogbegaafdheid uitkomsten bieden.

Lees meer

Sociaal en emotionele begeleiding

Zit uw kind niet lekker in zijn vel? Vindt uw kind het moeilijk om samen te werken? Of voelt uw kind zich wel eens somber of angstig? Tijdens de sociaal-emotionele begeleiding, begeleiden wij uw kind op het gebied waar hij/zij tegen aanloopt. Uw kind leert omgaan met vervelende gedachten en leert de sterke kanten te benutten.

Lees meer

Faalangstbegeleiding

Tijdens de faalangsttraining worden er handvatten aan geboden waarmee uw kind leert omgaan met de faalangst, zodat hij/zij minder last heeft van negatieve gedachten en het presteren minder wordt beïnvloed.

Lees meer

Motivatietraining

Gedurende de motivatietraining gaan wij met uw kind opzoek naar de intrinsieke motivatie. We kijken naar de eigen krachten en wat écht belangrijk is voor uw kind. Daarnaast krijgt uw kind ook inzichten in welke invloeden uw kind zelf heeft. 

Lees meer