Onderzoeken en testen voor het basisonderwijs

De Orthopedagogische Praktijk Maltha (afgekort OPM) biedt verschillende onderzoeken aan op het gebied van leer- en gedragsproblemen voor leerlingen van groep 3 tot en met groep 8. Er wordt gekeken naar de hulpvraag van u als ouder, maar ook naar de behoeften van uw kind. De onderzoeksplannen worden op maat gemaakt. Onze specialisten staan voor u klaar en bieden aan de hand van de onderzoeksresultaten praktische handvatten en adviezen.

Wat onze praktijk uniek maakt is dat we doorgaan waar andere praktijken stoppen. Na het onderzoek kan het OPM ook zorgdragen voor de follow-up in de vorm van specialistische begeleiding. Met meer dan 40 jaar ervaring in het begeleiden van leer- en gedragsproblemen, hebben wij de praktische kennis in huis om kinderen te laten omgaan met de belemmeringen waar ze op school tegenaan lopen.

Overzicht alle onderzoeken voor basisschool leerlingen

Bilthoven | Zeist | Utrecht
030-2293579 (optie 2)
info@malthastudiecoaching.nl
Stel hier uw vraag

ADHD onderzoek

Merkt u dat uw kind wegdroomt in de klas, niet lang aan een taak kan werken en wordt hiermee het dagelijks functioneren belemmert? Mogelijk is er sprake van ADHD. Het ADHD onderzoek kan dan een uitkomt bieden.

Lees meer

Dyslexie onderzoek

Wanneer u merkt dat uw kind moeite heeft met dictees, letters door elkaar haalt, moeite heeft met het lezen, dan kan het dyslexie zijn. Tijdens het dyslexie onderzoek testen wij de spellings- en leesvaardigheden.

Lees meer

Dyscalculie onderzoek

Wanneer u merkt dat uw kind veel moeite heeft met het leren rekenen, bijvoorbeeld tijdens het aanleren van getallen, het automatiseren van tafels of regelmatig getallen omkeert, dan kan er sprake zijn van dyscalculie. Een dyscalculie onderzoek biedt dan uitkomsten.

Lees meer

Intelligentie onderzoek

Twijfelt u over de capaciteiten van uw kind? Heeft u het idee dat uw kind onderschat of overschat wordt? Een intelligentie onderzoek kan dan uitkomsten bieden.

Lees meer

Didactisch onderzoek

Technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en basisvaardigheden rekenen worden getoetst. De uitkomst geeft o.a. inzicht welk niveau uw kind zich bevindt.

Lees meer

Motivatie en faalangst onderzoek

Heeft u het idee dat uw kind regelmatig nerveus is of dat er iets mag veranderen aan de werkhouding? Een motivatie- en faalangst onderzoek biedt inzicht in onderliggende factoren welke van invloed kunnen zijn op het benutten van de capaciteiten.

Lees meer

Schoolkeuze onderzoek

Aan de hand van dit onderzoek wordt duidelijk welk niveau of schoolsysteem het beste past bij uw kind. Het onderzoekt en meet capaciteiten, inzicht, motivatie en eventuele leerproblemen of -achterstanden. 

Lees meer

Onderzoek op maat

Naast alle voorgaande onderzoeken kan de praktijk ook ingaan op specifieke hulpvragen omtrent faalangst, concentratie, studiemethodiek en studiemotivatie. Dit is een onderzoek op maat.

Lees meer