Intelligentie onderzoek basisonderwijs

Een intelligentie onderzoek kan om verschillende redenen ingezet worden bij een kind van de basisschoolleeftijd. Loopt uw kind bijvoorbeeld vast op bepaalde gebieden op school? Heeft u het idee dat uw kind wordt onderschat of juist wordt overschat? Of wilt u een beter beeld krijgen van de sterke en zwakke kanten in het intelligentieprofiel van uw kind? Een intelligentie onderzoek kan antwoord geven op dit soort vragen.

Wat meten we precies bij een intelligentie onderzoek?

Een intelligentie onderzoek meet de cognitieve vaardigheden van uw kind. Er kan gekeken worden naar welke vaardigheden goed ontwikkeld zijn en welke vaardigheden eventueel zwakker ontwikkeld zijn bij uw kind. Daarnaast kunnen er tijdens de afname van een intelligentie onderzoek goede en waardevolle observaties gedaan worden door de orthopedagoog/psycholoog. Hierdoor ontstaat er een breed beeld van het functioneren van uw kind. Een intelligentie onderzoek kan ook onderdeel zijn van een uitgebreider onderzoek (bijvoorbeeld een dyslexie-onderzoek).

Welke testen kunnen wij afnemen bij een intelligentie onderzoek voor kinderen in de basisschoolleeftijd?

Er zijn twee verschillende testen mogelijk bij een intelligentie onderzoek voor kinderen in de basisschoolleeftijd:

 • WISC-V-NL De WISC-V-NL is de nieuwste uitgave van de WISC intelligentietest voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 16 jaar. Het is een zeer betrouwbare en valide intelligentietest die wereldwijd het meest gebruikt wordt. De WISC-V geeft een breed beeld van de verschillende cognitieve vaardigheden. De afname neemt ongeveer twee tot drie uur in beslag.
 • NIO De NIO staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. De NIO is een geschikte intelligentietest voor het bepalen van het geschikte onderwijsniveau. Daarnaast is deze test ook uitermate geschikt voor een second opinion. Deze intelligentietest is bedoeld voor leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1, 2 en 3 van de middelbare school. Een NIO-afname duurt ongeveer twee uur en geeft een snelle uitslag. Klassikale afname van de NIO behoort ook tot de mogelijkheden. Scholen kunnen ons hiervoor benaderen door een mail te sturen naar info@malthastudiecoaching.nl of te bellen met 030-2293579 (optie 3).

Onze werkwijze bij de afname van een intelligentie onderzoek

 • Allereerst wordt een intakegesprek gevoerd met ouders, waarbij de klachten in kaart worden gebracht en de hulpvraag wordt geformuleerd.
 • Daarna volgt de testfase. Uw kind komt, afhankelijk van het soort onderzoek, voor 1 of 2 dagdelen naar het instituut 
 • De onderzoeksgegevens worden verwerkt en er wordt een uitgebreid verslag gemaakt.
 • Het adviesgesprek met ouder(s) volgt daarna. De uitkomst van het intelligentieonderzoek worden besproken, bruikbare en praktische handvatten worden uitgelegd en eventuele vervolgstappen worden besproken.

Wie neem het intelligentie onderzoek af?

Ons intelligentie onderzoek wordt afgenomen door onze gespecialiseerde orthopedagogen en kind- en jeugdpsychologen binnen onze Orthopedagogische Praktijk Maltha.

Contactformulier

Intelligentieonderzoek
 • WISC-V-NL: €530,00 - 3 uur - 6 t/m 16 jaar
 • NIO: €350,00 - 2 uur - groep 7 en 8
Bilthoven | Zeist | Utrecht
030-2293579 (optie 2)
info@malthastudiecoaching.nl
Inschrijven
Onze overige onderzoeken
Waarom kiezen voor Maltha?
 • Al 40 jaar kwaliteit
 • Orthopedagogen en psychologen in dienst
 • Op maat & flexibel
 • Direct starten, indien gewenst
Ik wil meer informatie
Naam (ouder) *
Telefoonnummer
E-mail adres *
Vraagstelling
Hoe heeft u ons gevonden? *


* = verplicht