Dyslexie begeleiding

Heeft uw kind moeite met het (vlot) lezen en/of spellen en is het daardoor moeilijker om mee te komen met de rest van de klas? Wellicht dat er sprake is van dyslexie. U kunt bij de Orthopedagogische Praktijk Maltha terecht voor een dyslexie onderzoek, maar daarnaast kunnen wij ook de follow-up dyslexie begeleiding bieden. Dit wordt gegeven door één van onze specialisten.

Wat houdt dyslexie begeleiding in?

 • Er wordt aandacht gegeven aan het leer- en of gedragsprobleem. We bieden psycho-educatie om inzicht te krijgen in wat dyslexie is en wat de consequenties kunnen zijn op het schoolwerk.
 • Daarnaast bieden wij begeleiding op het gebied van de lees- en of spelvaardigheden, aansluitend bij het niveau van uw kind.
 • Als laatste wordt er ook aandacht geschonken aan mogelijke stress- en faalangstfactoren. We leren kinderen om te gaan met negatieve gedachten en gevoelens.

De werkwijze van dyslexie begeleiding

Voordat er gestart kan worden met de dyslexie begeleiding, vindt er een intake gesprek plaats waarin de wensen en behoeften van uw kind besproken worden. Ook kan er geadviseerd worden om eerst een dyslexie screening uit te voeren, deze keus is uiteindelijk geheel aan u. Na het intake gesprek wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Mocht er een dyslexie onderzoek hebben plaatsgevonden, dan nemen wij de resultaten en adviezen mee in dit begeleidingsplan. Wanneer alle informatie bekend is, kan er gestart worden met de dyslexie begeleiding en kijken wij welke specialist het beste aansluit op de wensen van uw kind. Er wordt gewerkt in een 1-op-1 situatie om ervoor te zorgen dat de problemen die ervaren worden, omgezet worden in succeservaringen en uw kind met plezier naar school kan gaan.

Onze specialisten kunnen ook worden ingezet op de volgende gebieden:

 • Dyscalculie
 • ADHD
 • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • Hoogbegaafdheid en onderpresteren
 • Begeleiding bij sociaal-emotionele problemen

Wie geven de begeleiding bij leer- en gedragsproblemen?

De begeleiding wordt gegeven door één van de specialisten van de Orthopedagogische Praktijk Maltha. Zij zijn als kind- en jeugdpsychologen en orthopedagogen verbonden aan onze praktijk en houden hun kennis up to date door middel van intervisiebijeenkomsten en cursussen.

Contactformulier

Dyslexie begeleiding
 • €70,- per uur + intakegesprek €70,-
 • Duur: 60 minuten
 • Minimale afname: 4 lessen
 • Voor wie: groep 3 t/m Master

 

Bilthoven | Zeist | Utrecht | Online | aan huis (tarief op aanvraag)
030-2293579 (optie 2)
info@malthastudiecoaching.nl
Inschrijven
Of bent u op zoek naar een andere dienst
Waarom kiezen voor Maltha?
 • Al 40 jaar kwaliteit
 • Orthopedagogen en psychologen in dienst
 • Op maat & flexibel
 • Direct starten, indien gewenst
Ik wil meer informatie
Naam (ouder) *
Telefoonnummer
E-mail *
Vraagstelling
Hoe heeft u ons gevonden? *


* = verplicht