Begeleiding bij leer- en gedragsproblemen

Niet ieder kind heeft het even gemakkelijk op de basisschool. Er kunnen problemen zijn bij het goed concentreren of er zijn structurele leer- en concentratieproblemen als gevolg van bijvoorbeeld ADHD of dyslexie. Om te voorkomen dat er een achterstand ontstaat op school bieden wij begeleiding bij leer- en gedragsproblemen of een vermoeden hiervan. Deze lessen zijn individueel, persoonlijk en op maat.

Wat houdt begeleiding bij leer- en gedragsproblemen in?

  • Aandacht voor het leer- of gedragsprobleem. Wat houdt het specifieke leer- of gedragsprobleem in en wat heeft dit voor consequenties op het leren en het schoolwerk
  • Aanleren van studievaardigheden passende bij het leer- of gedragsprobleem
  • Praktisch handelend aan de slag en geven van adviezen

De werkwijze van begeleiding bij leer- en gedragsproblemen

Om uw kind te begeleiden bij leer- of gedragsproblemen wordt er eerst een intakegesprek afgenomen, waarin de behoefte van u en uw kind in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt er een behandelplan op maat opgesteld. Dit behandelplan wordt met duidelijke praktische handvatten geschreven. Hiermee kan onze specialist in leer- en gedragsproblemen direct aan de slag met uw kind.

Enkele leer- en gedragsproblemen zijn

  • Dyscalculie
  • Dyslexie
  • ADHD
  • Non verbale leerstoornis (NLD)
  • Informatieverwerkingsstoornis
  • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
  • Hoogbegaafdheid of onderpresteren

Wie geeft de begeleiding bij leer- en gedragsproblemen?

De begeleiding wordt gegeven door een specialist vanuit onze Orthopedagogische Praktijk Maltha. Al onze specialisten zijn Master orthopedagogen of kind & jeugd psychologen, welke specifieke kennis hebben over leer- en gedragsproblemen, zowel in theorie als in de praktijk. Uw kind is bij ons in deskundige handen.

Tarieven

Kosten: €85,- per uur
Duur: 60 minuten
Minimale afname: 4 lessen
Voor wie: basisschool groep 3 t/m 8 & middelbare school leerlingen
Waar: Bilthoven, Zeist, Utrecht & aan huis

Inschrijven

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.

Contactformulier* = verplicht