Het waarom van een schoolkeuze onderzoek

schoolkeuze onderzoek

Door: Maltha studiecoaching op 13 mrt 2015

‘Wat wil je later worden?’, een veel gehoorde vraag aan kinderen en jongeren op allerlei (familie)gelegenheden. De vraag is echter makkelijker gesteld dan het antwoord gegeven.

Leerlingen van nu hebben talloze keuzemogelijkheden op het gebied van studie- en beroepskeuze. Jezelf kennen (wat wil ik, wat kan ik) en weet hebben van de eigen interesses en hoe deze in te passen zijn binnen de mogelijkheden is nog niet zo gemakkelijk. Een schoolkeuze onderzoek kan kinderen en ouders helpen bij het maken van verantwoorde keuzes.

Keuzemogelijkheden bij kiezen van school

Elk kind is anders en heeft andere ontwikkelingsbehoeften. Ook is elke school weer anders in aanbod. Vraag en aanbod op elkaar afstemmen is geen gemakkelijke zaak. Wanneer er meerdere mogelijkheden zijn, willen mensen graag de beste kiezen. Er moet dus een afweging gemaakt worden tussen voor- en nadelen. Verstrikt raken in keuzemogelijkheden is niet ongewoon. Een verkeerd niveau of een school die niet bij een kind past kan allerlei vervelende gevolgen hebben; faalangst, motivatieproblemen, aandachtsproblemen, onderpresteren en kan zelfs leiden tot verlies van plezier in leren. Het overplaatsen naar een andere school kan een oplossing bieden, maar is meestal ook ingrijpend voor kinderen. Goed nadenken over het juiste niveau en de  juiste school en studie is dus bepaald geen luxe.

De juiste studiekeuze maken

Voor elke keuze geldt: wat je leuk vindt houd je langer vol! Om gemotiveerd te zijn en te blijven is naast een stimulerende omgeving, plezier van belang. Ook speelt het juiste niveau een rol. Onder je niveau werken is demotiverend, werk doen dat boven je niveau ligt soms net zo goed. Een keuze is bepalend; profielkeuze is bijvoorbeeld van invloed op de mogelijkheden die er zijn na de middelbare school. Studiekeuze is van belang omdat het bepalend is voor je latere carrière. Een verantwoorde onderwijskeuze vergroot je kwaliteiten en zorgt zo voor een geslaagde (school)loopbaan. Het maken van een verantwoorde keuze is dus belangrijk.

Schoolkeuze onderzoek

Aan de hand van een onderzoek wordt duidelijk welk niveau of schoolsysteem het beste past bij het betreffende kind. Dit onderzoek meet capaciteiten, inzicht, begripsvermogen, motivatie en is mogelijk een eerste signalering van leerproblemen. Leerproblemen kunnen zorgen voor een vertekening van schoolresultaten. Een kind met dyslexie of aandachtsproblemen scoort vaak lager dan je op grond van zijn/ haar capaciteiten mag verwachten. Dit kan tot gevolg hebben dat het kind op een te laag niveau wordt geplaatst. Het resultaat van onderzoek naar school-/ profiel-/studie- of beroepskeuze kan u en uw kind helpen deze verantwoorde keuze te maken.

Doe je schoolkeuze onderzoek bij Maltha Studiecoaching

Bij de Orthopedagogische Praktijk Maltha doen we al ruim 33 jaar onderzoeken en testen.

Hoe gaan we te werk op de Orthopedagogische Praktijk? Enerzijds worden 'harde' factoren gemeten, zoals capaciteiten, aanleg en studiemethoden. Daarnaast worden persoonlijke kenmerken en motivatie onderzocht. Dit geeft een goed totaalbeeld van wat bij uw kind past. Tevens kunnen wij u uitgebreid informeren over de verschillende schoolsystemen in de regio. Wilt u meer informatie over onze schoolkeuze onderzoek, klik hier!

Misschien zijn deze artikelen ook interessant om te lezen:


schoolkeuzeonderzoek
Naam
E-mail adres *
Mijn zoon/dochter zit in:
Aanmelden nieuwsbrief *
Vraagstelling


* = verplicht