Wat verandert er met de verplichte afname van de Centrale Eindtoets in groep 8?

eindtoets

Door: Maltha studiecoaching op 10 mrt 2015

Het was een spannende tijd voor de groep achters. Het schooladvies werd namelijk uiterlijk 1 maart door de docent uitgebracht en dan zou duidelijk worden welk type voorgezet onderwijs het beste bij hen past. Op basis van dit schooladvies kan een definitieve keuze worden gemaakt voor een middelbare school.

De Citotoets geeft hier niet meer de doorslaggevende keuze in. Wel moet iedere basisschool nog verplicht een eindtoets afnemen om het advies te 'checken'.

Centrale Eindtoets pas na het schooladvies

In groep 8 wordt rond februari voor iedere leerling vastgesteld naar welk niveau hij of zij in de brugklas zal gaan, dit is een schooladvies die wordt gegeven door de docent met behulp van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Voorheen werd het advies gegeven aan de hand van de Citotoets in combinatie met het advies van de basisschool docent. De Citotoets bestaat niet meer, maar het is nu de Centrale Eindtoets die iedere school verplicht is om af te nemen. Deze toets wordt ergens vanaf half april tot half mei afgenomen. De school heeft ook nog de keuze tussen twee andere geschikte eindtoetsen. Maar de Centrale Eindtoets wordt het meest gebruikt. Van alle drie de toetsen wordt de kwaliteit gegarandeerd en gaan de opgaven over rekenen en taal. De school kan er ook voor kiezen om het onderdeel wereldoriëntatie af te nemen, dit is verder een niet verplicht onderdeel. Het niveau is vastgesteld aan de hand van zogenoemde referentiekaders vanuit de overheid.

Schooladvies doorslaggevend

Het schooladvies wordt gegeven door de docent, dit advies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. In het schooladvies staat welk soort school in het voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. De school kijkt daarvoor onder andere naar hoe de leerling leert, wat de leerling heeft laten zien de afgelopen jaren en welke groei en ontwikkeling de leerling tijdens die acht jaar hebt doorgemaakt.

Waarom dan nog de Eindtoets?

De Centrale Eindtoets die halverwege april of mei wordt gemaakt, geeft een tweede advies. Het is bedoeld om te kijken of de school met het schooladvies in de goede richting zat. Maar het schooladvies telt het zwaarste. De middelbare school waar de leerling heen gaat, mag de score op de Centrale Eindtoets niet gebruiken om te beslissen of de leerling wel of niet wordt toegelaten. Als de Eindtoets beter wordt gemaakt dan de school had verwacht, dan wordt het schooladviezen heroverwogen in overleg met ouders. Het schooladvies kan dan worden aangepast. Als de Eindtoets echter slechter wordt gemaakt dan het schooladvies, dan wordt deze verder niet aangepast.

Tot slot

De Citotoets werd altijd al in februari afgenomen. Nu de eindtoets pas later in het jaar plaats vindt kunnen de scholen de onderwijstijd in groep 8 optimaal benutten en daarbij de groep 8'ers nog zoveel mogelijk leren op het gebied van taal en rekenen (en studievaardigheden en wereldoriëntatie). Verder ontvangt de middelbare school zo ook de meest recente gegevens over het taal- en rekenniveau van de leerling. Daarnaast wordt het schooladvies, gebaseerd op het leerlingvolgsysteem van de afgelopen jaren centraal gesteld bij de toelating van de middelbare school in plaats van de Citotoets, dat toch veelal een momentopname was waar veel vanaf hing.

Misschien zijn deze artikelen ook interessant om te lezen:


eindtoetscitotoets
Naam
E-mail adres *
Mijn zoon/dochter zit in:
Aanmelden nieuwsbrief *
Vraagstelling


* = verplicht