Maltha studiecoaching heeft voor leerlingen van groep 7 en 8 specifieke coaching ter voorbereiding van de Cito eindtoetsen. Deze lessen zijn individueel, persoonlijk en richten zich op zowel de inhoud van de Citotoets als het omgaan met zo'n spannende gebeurtenis.

Wat houdt de Cito coaching in?

Het doel van de Citotraining is om de leerling voor te bereiden op het maken van de Citotoets, zodat de leerling het best mogelijke resultaat uit zichzelf kan halen. Coachen is een natuurlijke manier om te ondersteunen en te begeleiden in een leerproces. Tijdens de Citocoaching wordt de leerling, waar nodig, inhoudelijk ondersteund: taal, rekenen en/of studievaardigheden. De leerling wordt geleerd om te gaan met zo’n spannende gebeurtenis en eventuele zenuwen de baas te blijven. Ook wordt er onder andere aandacht besteed aan het maken van de toets zelf: hoe ga je om met meerkeuzevragen of tijdsdruk en op welke manier kun je het beste de gemaakte vragencontroleren.

De werkwijze van Cito coaching

Na een kennismaking met de leerling wordt een begeleidingsplan opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de zwakke en sterke punten van de leerling. Wij baseren dit op het beeld dat door ouders wordt geschetst, door rapporten en door de uitslagen van de entreetoets en het leerlingvolgsysteem (LVOS). De leerling wordt zo goed mogelijk voorbereid op het maken van de landelijke Cito-toets door te trainen en coachen op de onderdelen en aspecten die juist voor uw kind van belang zijn.

Na het maken van de Citotoets of Entreetoets is een leerling er uiteraard nog niet! Er volgt voor de leerling een overgang naar groep 8 of naar de middelbare school. Om een leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op het jaar dat volgt, wordt na de landelijke toets het begeleidingsplan bijgesteld om de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op groep 8 of de middelbare school.

Cito training, cito oefenen en cito coaching bij Maltha citocoachingCito coaching materialen

Maltha studiecoaching beschikt over specifiek oefenmateriaal om de onderdelen en subonderdelen waaruit de Citotoets bestaat onder de knie te krijgen. Daarnaast beschikken we ook over algemeen oefenmateriaal (rekenen en taal) dat betrekking heeft op de onderdelen die aan bod komen.

Door wie?

De Citocoaching wordt alleen gegeven door onze pedagogen en psychologen. Zij zijn allen intern opgeleid.

 

Tarieven Contact Inschrijven

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.