Staatsexamen; Wat is het?

Staatsexamen

Door: Maltha studiecoaching op 27 feb 2015

Soms is het niet mogelijk om binnen het voortgezet onderwijs een diploma te halen voor het vmbo, havo of vwo. Er bestaat een alternatieve route om hier een diploma voor te halen: het staatsexamen.

Hieronder wordt uitgelegd wat het staatsexamen inhoudt en hoe het staatsexamen zich verhoudt tot het landelijk examen.

Verschillen tussen het staatsexamen en het landelijk examen

Het staatsexamen verschilt van het landelijk examen. Om deel te kunnen nemen aan het staatsexamen is een vooropleiding niet nodig. Ook is het niet nodig om naar school te gaan en vakken te volgen. Doordat dit niet nodig is, ben je zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vakken. Verder hoef je niet in alle vakken examen te doen. Het is mogelijk om deelcertificaten te behalen.

Overeenkomsten tussen het staatsexamen en het landelijk examen

Er zijn ook overeenkomsten met het landelijk examen. Ze hebben allebei dezelfde exameneisen. Bij beide examens zijn schriftelijke examens een onderdeel. Ook worden de examens op dezelfde wijze afgenomen. Verder zijn de diploma’s van het staatsexamen vmbo, staatsexamen havo en staatsexamen vwo gelijkwaardig aan de diploma’s voor het vmbo, havo en vwo van de middelbare school.

Het staatsexamen

Het staatsexamen bestaat uit twee onderdelen, namelijk een centraal examen en een college-examen. Het centraal examen is hetzelfde als het centraal examen voor het voortgezet onderwijs en wordt ook in dezelfde periode afgenomen, namelijk mei of juni. Het college-examen wordt in plaats van de schoolexamens afgenomen. Het college-examen bestaat vaak uit een mondeling examen, soms aangevuld met een schriftelijk deel. Het college-examen vindt plaats in juli en de data verschillen per regio (het vindt plaats in de eerste week van de schoolvakantie van de betreffende regio). 

Organisatie staatsexamen

Het staatsexamen wordt georganiseerd door de overheid, namelijk door Het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Aanmelden is mogelijk voor 1 januari van het jaar waarin je examen wilt doen.

Staatsexamen NT2

Een andere vorm van het staatsexamen is het staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede taal). Dit staatsexamen is ontwikkeld voor mensen waarvan Nederlands niet de moedertaal is en die graag willen laten zien dat hun Nederlands op voldoende niveau is om hier te kunnen werken of studeren. Het staatsexamen NT2 bestaat uit de onderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken.

Staatsexamen begeleiding

Op Maltha Studiecoaching kan je staatsexamen begeleiding volgen. Het staatsexamen begeleidingstraject van de leerling start met gesprekken met de leerling en ouders. Hierna is het tijd voor de testfase. Daarna wordt een studieplan opgesteld en gaat de begeleiding van start. Dit is een op maat gesneden dienst van Maltha Studiecoaching. 

Het staatsexamen maakt het dus mogelijk om een diploma of deelcertificaten van een opleiding te halen. Was je al op de hoogte van de mogelijkheid om staatsexamen te doen? En wat is jouw mening over het doen van een staatsexamen?

Misschien zijn deze artikelen ook interessant:


Staatsexamen
Naam
E-mail adres *
Mijn zoon/dochter zit in:
Aanmelden nieuwsbrief *
Vraagstelling


* = verplicht