Een staatsexamen is een eindexamen in Nederland dat niet door een school georganiseerd wordt, maar door de overheid, gerepresenteerd door Het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Curriculum staatsexamen

Je kan met het staatsexamen een diploma voortgezet onderwijs halen, zonder naar school toe te gaan. In één of meer vakken kan examen gedaan worden. Een staatsexamenvak kan bestaan uit een centraal examen en een college-examen. Het centraal examen wordt afgenomen op hetzelfde moment als de reguliere landelijke eindexamens: in mei en juni. Het college-examen wordt afgenomen in de eerste week van de schoolvakantie van de betreffende regio waar het examen wordt afgenomen.

Het staatsexamen verschilt met het landelijke examen omdat:
- een vooropleiding niet nodig is om deel te nemen aan het staatsexamen;
- je niet naar school gaat en geen lessen volgt;
- je zelf verantwoordelijk bent voor de voorbereiding op het examen;
- je niet in alle vakken examen hoeft te doen;
- er sprake is van college-examens omdat er geen schoolexamens zijn.

Het staatsexamen en het landelijk examen hebben de volgende overeenkomsten:
- de exameneisen;
- de centrale schriftelijke examens;
- de manier waarop examens afgenomen worden;
- de waarde van een staatsexamendiploma;
- kandidaten met een handicap kunnen bijzondere opgaven maken.

College-examen

Naast het landelijk centraal examen worden er college-examens afgenomen. Deze examens kunnen de vorm hebben van:
- een schrijfopdracht of schriftelijke toets;
- een mondeling examen;
- of praktijkexamen.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de afname van de staatsexamens voortgezet onderwijs (VO) en draagt zorg voor de kwaliteit en het niveau van de examens. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is belast met de praktische uitvoering en organisatie van de staatsexamens. Je aanmelding voor het staatsexamen moet vóór 1 januari van het jaar waarin je het examen wil afleggen binnen zijn. De staatsexamens worden afgenomen op diverse locaties, verspreid over het land. De individuele kandidaat kan zijn voorkeur uitspreken voor een van die locaties.

De Maltha werkwijze

Ons uitgangspunt is de leerling en zijn/haar studiesituatie. Het staatsexamen begeleidingstraject van de leerling start met gesprekken met de leerling en ouders. Daarna volgt een zeer uitgebreide testfase. Vervolgens wordt een uitvoerig studieplan opgesteld en gaat de begeleiding van start. De staatsexamenbegeleiding wordt op maat gesneden met continu als uitgangspunt de leerling met zijn/haar actuele studiesituatie en het momentum in de voorbereiding.

Maltha studiecoaching heeft al sinds 1982 ervaren professionals in huis - studiecoaches, vakdocenten, privé-lesdocenten, pedagogen, psychologen en onderwijskundigen - waardoor we de leerling precies die begeleiding kunnen bieden waar specifiek behoefte aan is, op maat gesneden dus.

Tarieven: Op aanvraag.


Contact Inschrijven

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.