Niet ieder kind heeft het even gemakkelijk op de basisschool. Uw zoon of dochter kan zich misschien niet goed concentreren in de les en wil liever spelen. Er kunnen problemen ontstaan vanwege structurele leer- en concentratieproblemen als gevolg van bijvoorbeeld ADHD of dyslexie. Maltha studiecoaching helpt uw kind daarbij door middel van specialistische begeleiding.

Specialistische begeleiding

In het basisonderwijs staat uw kind aan het begin van een jarenlange schoolcarrière. Mochten er vermoedens van een probleem ontstaan of heeft uw kind een verklaring of diagnose, dan kan dit een groot effect hebben op deze komende schoolcarrière. Om uw kind te begeleiden wordt er eerst een intakegesprek afgenomen, waarin de behoefte van u en uw kind in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt er een behandelplan op maat opgesteld. Dit behandelplan wordt met duidelijke praktische handvatten geschreven. Hiermee kunnen onze specialisten direct aan de slag met uw kind in een één op één situatie. De specialistische begeleiding zal ervoor zorgen dat van het probleem een succeservaring wordt gemaakt en uw kind weer met plezier naar school gaat.

De gebieden waarop onze specialisten worden ingezet:

  • Dyscalculie
  • Dyslexie
  • AD(H)D
  • Non verbale leerstoornis (NLD)
  • Informatieverwerkingsstoornis
  • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
  • Hoogbegaafdheid of onderpresteren
  • Dyspraxie
  • Dysfasie

Professionele begeleiding bij leerproblemen en studieproblemenSpecialistische begeleiding zit in ons bloed

Bij Maltha studiecoaching zijn zeer ervaren specialisten in dienst. Zij zijn op de hoogte van de huidige stand van zaken omtrent genoemde leerproblemen en de invloed die deze leerproblemen kunnen hebben op de onderwijsleersituatie en het gedrag van uw zoon of dochter. De specialisten blijven altijd op de hoogte door seminars, cursussen, contacten met diverse universiteiten en ook middels de wetenschappelijke onderzoeken binnen deze universiteiten. Daarnaast werken de specialisten niet alleen binnen de Orthopedagogische Praktijk Maltha, maar worden zij ook ingezet in de dagelijkse begeleiding met leerlingen.

Kortom: voor specialistische begeleiding bij een leer- of gedragsprobleem is uw kind bij ons in deskundige handen.

 

Tarieven Contact Inschrijven

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.

Maltha studiecoaching de hele zomer geopend