Blog onderwijs

Positieve faalangst

Positieve faalangst

Door Maltha studiecoaching op 20 jun 2023

De meeste mensen zijn wel bekend met negatieve faalangst, maar weten niet dat er ook positieve faalangst bestaat. Zoals het woord al zegt, kan positieve faalangst goed zijn om te presteren. In deze blog is te lezen wat het verschil is tussen positieve en negatieve faalangst.

Positievefaalangst
Lees verder

Autisme bij kinderen en basis tips voor de begeleiding

Autisme bij kinderen en basis tips voor de begeleiding

Door Maltha studiecoaching op 11 mei 2023

1% van de bevolking in Nederland heeft de diagnose Autisme. Het komt vaker voor bij jongens en het wordt bij jongens makkelijker herkend dan bij meisjes. Het vroeg herkennen van signalen biedt voor ouders de mogelijkheid om hun kind beter te begrijpen. Wat kunnen ouders verwachten van het kind? En wat heeft het kind nodig om de eventuele last van belemmeringen in het dagelijks leven te verminderen? In deze blog wordt ingegaan op wat autisme inhoudt, wat signalen zijn om het te herkennen, autisme bij meisjes, passende begeleiding en tot slot worden er tips gegeven voor begeleiding.

Autismekinderentipsbegeleiding
Lees verder

Is mijn kind hoogbegaafd?

Is mijn kind hoogbegaafd?

Door Maltha studiecoaching op 20 mrt 2023

Ongeveer 1 op de 44 mensen heeft een IQ van 130 of hoger. Deze mensen worden hoogbegaafd genoemd. Maar wat is hoogbegaafdheid precies? Wat houdt het hebben van een hoog IQ in? En wat kunnen gevolgen zijn voor hoogbegaafde kinderen op school en in hun sociale ontwikkeling?

hoogbegaafddefinitieIQontwikkeling
Lees verder

Stimuleer het leesplezier!

Stimuleer het leesplezier!

Door Maltha studiecoaching op 7 feb 2023

De onderwijsinspectie waarschuwt voor de leesontwikkeling van basisschoolkinderen, deze staat namelijk onder druk. Deze waarschuwing is gebaseerd op de nationale peiling Leesvaardigheid 2020-2021, waaruit blijkt dat de leesvaardigheid van leerlingen is verzwakt ten opzichte van tien jaar geleden. Een gezamenlijke aanpak tussen onder andere scholen, ouders en gemeenten is nodig om ervoor te zorgen dat de leesmotivatie onder leerlingen wordt bevorderd. In deze blog geven we je uitleg over waarom het van belang is om de leesontwikkeling bij leerlingen te stimuleren en welke tips hierbij kunnen helpen. Daarnaast leest u in deze blog ook over de mogelijkheden binnen de Orthopedagogische Praktijk Maltha om leerlingen te begeleiden op het gebied van leesvaardigheid.

StimuleerleesplezierMalthastudiecoachingRemedialTeaching
Lees verder

Executieve functies heeft iedereen, ook jij!

Executieve functies heeft iedereen, ook jij!

Door Maltha studiecoaching op 16 dec 2022

Zonder dat we het bewust door hebben, gebruiken we dagelijks onze executieve functies. Kan jij bijvoorbeeld in de klas netjes op jouw beurt wachten? En lukt het jou om de informatie die wordt uitgelegd in de klas te onthouden? Of vind je het soms juist lastig om de aanwijzingen van jouw sporttrainer op te volgen? In deze blog geven we je uitleg over waarom er in deze situaties een beroep wordt gedaan op de executieve functies. Daarnaast lees je in deze blog ook over de mogelijkheden binnen de Orthopedagogische Praktijk Maltha om leerlingen te begeleiden op het gebied van executieve functies.

Executievefunctiesmalthastudiecoaching
Lees verder

Mentale (on)gezondheid van jongeren: blijf praten!

Mentale (on)gezondheid van jongeren: blijf praten!

Door Maltha studiecoaching op 1 dec 2022

Al jarenlang geven we het vak Lichamelijke Opvoeding een vaste plek binnen het onderwijs. Een belangrijk vak aangezien het bewegen van ons lichaam positieve effecten heeft op onze fysieke gezondheid. Maar waarom is er binnen het onderwijs nadrukkelijk aandacht voor de fysieke gezondheid van de leerlingen en blijft de aandacht voor hun mentale gezondheid in deze tijd nog achter?

Mentale(on)gezondheidjongeren
Lees verder

Waarom is een goede basis in taal en rekenen zo belangrijk?

Waarom is een goede basis in taal en rekenen zo belangrijk?

Door Maltha studiecoaching op 11 nov 2022

Nederlandse kinderen krijgen momenteel minder goed les in taal en rekenen in vergelijking met andere Europese landen. Veel leerlingen halen het streefniveau niet. De Onderwijsraad heeft op verzoek van de Tweede Kamer een advies opgesteld. In dit advies komt duidelijk naar voren dat de focus aanhoudend op taal en rekenen moet liggen in het onderwijs. Het is belangrijk dat schoolleiders en leraren de komende tijd geholpen worden om het taal- en rekenonderwijs op school te verbeteren.

rekenentaalremedialteaching
Lees verder

Heeft mijn kind dyscalculie?

Heeft mijn kind dyscalculie?

Door Maltha studiecoaching op 25 okt 2022

In onze vorige blogs hebben wij u al een inkijkje kunnen geven in onze onderzoeken. Deze week staat in het thema van: dyscalculie. Een hardnekkig probleem. Er zijn helaas veel leerlingen met rekenproblemen, maar is er ook sprake van dyscalculie? In deze blog leest u wat dyscalculie is en wat de voordelen kunnen zijn van een dyscalculie test voor uw kind.

dyscalculietest
Lees verder

Hoe om te gaan met dyslexie? (tips voor ouders)

Hoe om te gaan met dyslexie? (tips voor ouders)

Door Maltha studiecoaching op 18 okt 2022

De afgelopen week heeft u in onze blog kunnen lezen wat de sterke kanten zijn van leerlingen met dyslexie. Deze sterke kanten worden vaak te weinig benadrukt, waardoor er onzekerheid op kan treden bij leerlingen met dyslexie. Bij de Orthopedagogische Praktijk Maltha bieden wij dagelijks dyslexie begeleiding aan leerlingen. In deze blog geven wij u een aantal praktische tips, welke wij ook gebruiken tijdens de dagelijkse dyslexie begeleiding, waarmee u uw eigen kind kan ondersteunen op het gebeid van schoolse vaardigheden.

dyslexiedyslexiebegeleiding
Lees verder

De sterke kanten van dyslexie belichten

De sterke kanten van dyslexie belichten

Door Maltha studiecoaching op 11 okt 2022

Het was afgelopen week de Week van Dyslexie. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij er verschillende online en offline evenementen worden georganiseerd voor uiteenlopende doelgroepen. Het doel is om op een positieve wijze aandacht te besteden aan het brede beeld van dyslexie. Jammer genoeg wordt dyslexie vaak nog gezien als een leerstoornis die met name het schoolse functioneren ernstig kan beperken. Maar mensen met dyslexie hebben juist ook hele sterke kanten. Het is belangrijk om de sterke kanten van dyslexie wat meer te belichten. In deze blog zal ik jullie hier iets meer over vertellen.

Dyslexie
Lees verder


Naam
E-mail adres *
Mijn zoon/dochter zit in:
Aanmelden nieuwsbrief *
Vraagstelling
Hoe heeft u ons gevonden? *


* = verplicht