Stimuleer het leesplezier!

Stimuleer het leesplezier!

Door: Maltha studiecoaching op 7 feb 2023

De onderwijsinspectie waarschuwt voor de leesontwikkeling van basisschoolkinderen, deze staat namelijk onder druk. Deze waarschuwing is gebaseerd op de nationale peiling Leesvaardigheid 2020-2021, waaruit blijkt dat de leesvaardigheid van leerlingen is verzwakt ten opzichte van tien jaar geleden. Een gezamenlijke aanpak tussen onder andere scholen, ouders en gemeenten is nodig om ervoor te zorgen dat de leesmotivatie onder leerlingen wordt bevorderd. In deze blog geven we je uitleg over waarom het van belang is om de leesontwikkeling bij leerlingen te stimuleren en welke tips hierbij kunnen helpen. Daarnaast leest u in deze blog ook over de mogelijkheden binnen de Orthopedagogische Praktijk Maltha om leerlingen te begeleiden op het gebied van leesvaardigheid.

Het belang van lezen

Vanuit de overheid ligt het streven dat leerlingen niveau 2F beheersen wanneer zij het basisonderwijs verlaten. De onderwijsinspectie benadrukt dat dit streefniveau van belang is om mee te kunnen doen in de maatschappij. Uit hun onderzoek blijkt dat slechts de helft van de kinderen in het basisonderwijs dit minimale niveau haalt. Het leesniveau van Nederlandse kinderen is dus verslechterd en daarbij is ook het leesplezier afgenomen. Daarom is het noodzakelijk om het belang van lezen aan te stippen. Een positieve leesontwikkeling bevordert namelijk de schoolprestaties, de resultaten in het vervolgonderwijs van leerlingen en hun latere deelname en functie in de maatschappij. Ook bevordert lezen de resultaten op belangrijke onderdelen op school zoals woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Lezen verruimt ons denken, geeft een beter begrip van de wereld en mensen om ons heen, verbetert de concentratie en werkt ontspannend.

Lezen in de thuisomgeving

Er is meer nodig dan de inzet en inspanning vanuit scholen en gemeenten om de leesontwikkeling van leerlingen te bevorderen. Om ervoor te zorgen dat kinderen de motivatie en het plezier vinden om te lezen, is het belangrijk om een geletterde en taalrijke thuisomgeving te creëren. De taalontwikkeling in de vroege kinderjaren (van 0 tot 8 jaar) is namelijk cruciaal voor de ontwikkeling die kinderen op het gebied van taal en lezen doormaken. De interesse die kinderen hebben in lezen komt vaak voort uit vroege ervaringen en interacties tussen ouder(s) en hun kind. Een positieve houding van ouders tijdens het voorlezen van boeken houdt namelijk verband met een sterke leesmotivatie bij het kind. Leesmotivatie speelt vervolgens een belangrijke rol in de ontwikkeling van de leesvaardigheid van het kind. De tijd en aandacht om aan uw kind voor te lezen en het kind te stimuleren om zelfstandig boeken te lezen, draagt positief bij aan de mate van geletterdheid die vanuit huis wordt meegegeven. De thuisomgeving is dus een belangrijke plek waar de basis gelegd kan worden voor het bevorderen van de taal- en leesontwikkeling van kinderen.

Tips voor leesplezier

Waar het ene kind een geboren lezer is en meteen de boeken in duikt, heeft het andere kind wat meer aanmoediging nodig. Wanneer kinderen plezier ervaren in het lezen, raken ze automatisch enthousiast om meer te lezen waardoor de leesvaardigheid wordt vergroot, want oefening baart kunst! Een aantal tips die het leesplezier bij kinderen kunnen vergroten:

  • Leesplezier bij kinderen begint met voorlezen. Lees interactief voor door met het kind in gesprek te gaan over het boek.
  • Zoek een boek wat bij het kind past of laat het kind zelf een boek kiezen. Laat het boek aansluiten bij hobby’s, interesses en de leefwereld van het kind.
  • Neem het kind mee naar de bibliotheek waar veel verschillende soorten boeken aangereikt worden en professionals kunnen helpen bij het uitkiezen van een geschikt boek.
  • Signaleer leesproblemen bij het kind. Wanneer het kind tijdens het lezen tegen problemen aanloopt, vermindert dit zijn of haar leesmotivatie.

Kan uw kind wat extra hulp gebruiken om zijn of haar leesvaardigheid te vergroten of maakt u zich zorgen over de leesmotivatie of het niveau van leesvaardigheid? Onze Orthopedagogische Praktijk Maltha heeft ervaren orthopedagogen en kind- en jeugdpsychologen in dienst welke uw kind graag te hulp staan. Klik hier voor meer informatie over Remedial Teaching.

Bent u geïnteresseerd in Remedial Teaching of heeft u vragen? Wij staan voor uw kind klaar! U kunt zowel mailen naar info@malthastudiecoaching.nl als bellen naar 030-2293579.


StimuleerleesplezierMalthastudiecoachingRemedialTeaching
Naam
E-mail adres *
Mijn zoon/dochter zit in:
Aanmelden nieuwsbrief *
Vraagstelling
Hoe heeft u ons gevonden? *


* = verplicht