Autisme bij kinderen en basis tips voor de begeleiding

Autisme bij kinderen en basis tips voor de begeleiding

Door: Maltha studiecoaching op 11 mei 2023

1% van de bevolking in Nederland heeft de diagnose Autisme. Het komt vaker voor bij jongens en het wordt bij jongens makkelijker herkend dan bij meisjes. Het vroeg herkennen van signalen biedt voor ouders de mogelijkheid om hun kind beter te begrijpen. Wat kunnen ouders verwachten van het kind? En wat heeft het kind nodig om de eventuele last van belemmeringen in het dagelijks leven te verminderen? In deze blog wordt ingegaan op wat autisme inhoudt, wat signalen zijn om het te herkennen, autisme bij meisjes, passende begeleiding en tot slot worden er tips gegeven voor begeleiding.

Wat is autisme?

Autisme, ook wel Autismespectrumstoornis genoemd, is een stoornis waarbij de meest voorkomende kenmerken problemen met sociale interactie en repetitief sensorisch en motorisch gedrag zijn. Het ontstaan van autisme komt voor een groot deel door genen, daarnaast kunnen ook omgevingsfactoren in combinatie met genen een verband hebben.

Kenmerken/ herkennen

De diagnose Autisme wordt gesteld door een gz-psycholoog of een psychiater, op basis van de aanwezigheid van meerdere gedragskenmerken die tot last zijn in het dagelijks functioneren. Voor ouders en op school zijn er signalen die aanleiding kunnen zijn voor een onderzoek. Bij kinderen tot 6 jaar zijn de meest voorkomende signalen:

  • Moeite met sociale interacties
  • Een beperkte interesse in de omgeving
  • Een opvallende ongevoeligheid of overgevoeligheid voor prikkels
  • Moeilijk om kunnen gaan met veranderingen
  • Het sterk vast willen houden aan regels

Bij kinderen ouder dan 6 jaar zijn naast bovengenoemde signalen ook opvallend: moeite met het begrijpen van de omgeving, grote angst voor bepaalde dingen of juist niet gevoelig zijn voor sterke prikkels als bijvoorbeeld pijn.

Bij het herkennen van signalen wordt een gesprek met school geadviseerd om erachter te komen of zij die kenmerken ook terugzien in de klas. Een vervolgstap is om naar de huisarts of het wijkteam te gaan.

Autisme bij meisjes

Autisme komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. De diagnose Autisme wordt bij meisjes vaak pas op een latere leeftijd gesteld, na de basisschool. Dit komt omdat de kenmerken bij meisjes vaak subtieler zijn en meisjes zich vaker dan jongens kunnen en willen aanpassen aan hun omgeving. Op die manier ‘verbloemen’ ze onbewust signalen van autisme. Veel meisjes met autisme krijgen vanaf de middelbare school meer last van internaliserende problematiek, zoals angsten, depressie of dwang. Daarom is er steeds meer aandacht voor autisme bij meisjes.

Passende begeleiding

Bij het stellen van een eventuele diagnose wordt er ook advies op maat gegeven, op basis van de sterke en zwakke kanten van het kind. Zo hebben veel kinderen met autisme baat bij structuur, voorspelbaarheid en duidelijke communicatie. Ook is psycho- educatie voor ouders en het kind een belangrijke stap. Zo leren ouders en het kind hoe zij het beste om kunnen gaan met het autisme van het kind, zowel op sociaal-emotioneel als op schools vlak en kan de last in het dagelijks functioneren zoveel mogelijk worden beperkt.

Tips voor begeleiding

Hier volgen enkele basistips voor de begeleiding van kinderen met autisme, bijvoorbeeld voor het maken van huiswerk:

  • Maak gebruik van een vaste planning om de voorspelbaarheid te vergroten
  • Zeg wat je bedoelt en doe wat je zegt, sarcasme en grapjes zijn vaak moeilijk te begrijpen
  • Ontdek waar het kind goed in is, benadruk deze en maak er gebruik van.

Wist u dat onze Orthopedagogische Praktijk Maltha ook onderzoek uitvoert naar aanwezigheid van autisme en onze orthopedagogen en kinder- en jeugdpsychologen begeleiding geven aan kinderen met autisme? Meer weten? Klik hier.


Autismekinderentipsbegeleiding
Naam
E-mail adres *
Mijn zoon/dochter zit in:
Aanmelden nieuwsbrief *
Vraagstelling
Hoe heeft u ons gevonden? *


* = verplicht