Is mijn kind hoogbegaafd?

Is mijn kind hoogbegaafd?

Door: Maltha studiecoaching op 20 mrt 2023

Ongeveer 1 op de 44 mensen heeft een IQ van 130 of hoger. Deze mensen worden hoogbegaafd genoemd. Maar wat is hoogbegaafdheid precies? Wat houdt het hebben van een hoog IQ in? En wat kunnen gevolgen zijn voor hoogbegaafde kinderen op school en in hun sociale ontwikkeling?

Wat is hoogbegaafdheid?

Er bestaat geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid en er zijn geen vastliggende normen. Volgens het classificatiesysteem van Resing (2015) wordt er gesproken van hoogbegaafdheid wanneer het Totale IQ hoger is dan 130. Deskundigen zijn het hier niet geheel over eens, maar over het algemeen wordt dit wel als uitgangspunt gezien. Wanneer mensen één of meerdere kenmerken van hoogbegaafdheid vertonen worden ze vaak ook beschouwd als hoogbegaafd.

Elk kind, zo ook met hoogbegaafdheid, is anders. Er is daarom geen vaststaand profiel te schetsen. Wel zijn er drie algemene persoonlijkheidskenmerken die passen bij hoogbegaafdheid:

  • Hoge intellectuele capaciteiten
  • Een creatief vermogen om problemen op te lossen
  • Volharding en taakgerichtheid

Voorbeelden van kwaliteiten die veel voorkomen bij hoogbegaafden zijn: een vroege ontwikkeling, gemakkelijk leren, goed kunnen leggen van verbanden, grote denksprongen kunnen maken, uitblinken op meerdere gebieden, het makkelijk vinden om problemen te analyseren, creatief en origineel zijn en een hoge mate van concentratie kunnen hebben.  

Hoogbegaafdheid een probleem?

Hoogbegaafdheid kan veel kwaliteiten met zich meebrengen, maar het niet opmerken van hoogbegaafdheid kan ook leiden tot problemen. Kinderen kunnen problemen ondervinden op het gebied van de sociale ontwikkeling, maar kunnen ook gaan onderpresteren.

Op het gebied van de sociale ontwikkeling is te zien dat hoogbegaafde kinderen, zeker op de basisschool, vaak voorlopen, waardoor zij op een ander niveau communiceren in vergelijking met leeftijdsgenoten en daardoor ook minder goed aansluiting kunnen vinden. Dit kan tot gevolg hebben dat het kind niet bij de groep hoort, met als gevolg dat het zich gaat terugtrekken. Sommige hoogbegaafde kinderen zullen hun gedrag gaan aanpassen om wél bij de groep te horen, waardoor hun hoogbegaafde capaciteiten niet naar voren komen en de school dus onjuiste capaciteiten waarneemt. Wanneer de hoogbegaafdheid niet wordt opgemerkt en hoogbegaafde kinderen niet de goede aanpassingen in leerstof krijgen kan het zijn dat ze gaan onderpresteren op school. Met als mogelijk gevolg het niet tot uiting komen van de kwaliteiten van het kind, of zelfs schooluitval. Als de hoogbegaafdheid wordt herkend én goed wordt begeleid hoeft het geen probleem te zijn.

Passende begeleiding

Herkenning en goede begeleiding is dus erg belangrijk om onbegrip van leeftijdsgenoten, onderpresteren en schooluitval te voorkomen. Begeleiding kan gericht zijn op het versnellen, verdiepen of verbreden van de leerstof waardoor het kind meer uitgedaagd wordt. Daarnaast wordt regelmatig gezien dat kinderen niet mee kunnen komen met de leerstof, omdat zij nooit hebben leren leren en niet weten hoe zij het leren moeten aanpakken. Ook hier kan een kind begeleiding in krijgen.

Voor ieder kind is er weer een andere aanpak die het beste werkt. Als de juiste passende begeleiding is gevonden kunnen de capaciteiten van het hoogbegaafde kind weer tot uiting komen en kan het kind zijn kwaliteiten laten zien en gebruiken.

Wat kan de Orthopedagogische Praktijk Maltha voor uw kind betekenen?

Wanneer u het vermoeden heeft dat uw kind hoogbegaafd is, kan onze Orthopedagogische Praktijk Maltha (OPM) onderzoek doen naar de cognitieve capaciteiten van uw kind. Hier wordt gekeken of uw kind voldoet aan de criteria voor hoogbegaafdheid. Aan de hand van de onderzoeksresultaten kunnen er passende begeleidingsadviezen worden opgesteld, zodat uw kind zijn of haar kwaliteiten goed kan leren benutten. Het OPM is ook in de gelegenheid om de follow-up begeleiding te bieden in de vorm van specialistische begeleiding gegeven door onze kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen.

Wilt u meer weten over onze onderzoeken of begeleiding bij hoogbegaafdheid? Wij staan voor uw kind klaar! Neem contact op via info@malthastudiecoaching.nl. Ook kunt u bellen naar 030-2293579.


hoogbegaafddefinitieIQontwikkeling
Naam
E-mail adres *
Mijn zoon/dochter zit in:
Aanmelden nieuwsbrief *
Vraagstelling
Hoe heeft u ons gevonden? *


* = verplicht