Wat is de invloed van echtscheidingen op de schoolprestaties van kinderen?

Wat is de invloed van echtscheidingen op de schoolprestaties van kinderen?

Door: Maltha studiecoaching op 25 jul 2019

Het aantal echtscheidingen bij gezinnen met minderjarige kinderen is in 2017 opnieuw gedaald. In 2017 zijn er 18.178 duizend echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn. In 2016 ging het om ruim 18.5 duizend echtscheidingen. Gelukkig is er een daling in het aantal echtscheidingen. In deze blog gaan wij het hebben over de invloed van een echtscheiding op de schoolprestaties van de kinderen?

Invloed van echtscheiding op schoolprestaties

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen van gescheiden ouders gemiddeld gezien lagere schoolresultaten behalen dan kinderen van niet-gescheiden ouders. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken genoemd worden. Kinderen kunnen veel verschillende emoties ervaren, zoals boosheid, verdriet en teleurstelling. Ook kunnen zij stress ervaren door gebeurtenissen die te maken hebben met de scheiding, zoals financiële problemen, een verhuizing en daarbij een nieuwe school. Hierdoor kunnen kinderen moeite hebben om zich te concentreren op school. Ook is het mogelijk dat ouders vanwege hun eigen problemen minder betrokkenheid tonen en hun kinderen minder steun bieden op het gebied van schoolwerk. 

Risicofactoren

Eén van de factoren die hierbij meespeelt is de leeftijd van het kind op het moment van de scheiding. De invloed van een scheiding op de schoolprestaties is groter voor kinderen tussen de elf en vijftien jaar oud. Rond deze leeftijd zetten kinderen de stap naar de middelbare school. In deze periode moeten zij wennen aan een grotere school, nieuwe klasgenoten en leerkrachten en ook op academisch gebied neemt de druk toe. Wanneer kinderen in deze toch al onzekere periode een scheiding van hun ouders meemaken, kan dit een negatieve invloed op de schoolprestaties hebben. Een andere factor die hierbij van belang is, is de hoeveelheid conflicten tussen ouders. Echtscheidingen waarbij kinderen veel openlijke conflicten tussen hun ouders meemaken hebben de meest nadelige invloed op kinderen.

Invloed van echtscheidingen op de schoolprestaties van kinderen

Beschermende factoren

Een belangrijke beschermende factor is de relatie tussen de ouders na de scheiding. Wanneer ouders in staat zijn om goed met elkaar te praten, elkaar te steunen in hun rol als ouder en goede afspraken te maken over de opvoeding van hun kinderen, heeft dit een positief effect op de schoolprestaties van hun kinderen. Ook draagt betrokkenheid van beide ouders op het gebied van schoolwerk hieraan bij.

Naast de relatie tussen beide ouders, kan ook een stabiele nieuwe relatie van vader of moeder hieraan bijdragen. Als het kind een goede band krijgt met de stiefouder, beschermt dit tegen negatieve effecten van de scheiding. Tot slot is steun van familieleden en vrienden erg belangrijk.

Hulp na de scheiding

Jaarlijks maken veel kinderen in Nederland een scheiding mee. Dit kan een negatieve invloed hebben op de schoolprestaties van deze kinderen. Van belang is dat ouders na de scheiding proberen om goed te blijven communiceren en dat kinderen door hun beide ouders en door hun omgeving gesteund worden. Wanneer kinderen grote emotionele problemen ervaren als gevolg van de scheiding, kan het verstandig zijn om begeleiding te zoeken. Villa Pinedo kan je bijvoorbeeld heel goed helpen. En durf je die stap nog niet te maken, praat er dan eerst eens over met een vriend of vriendin of iemand uit je familie. 

 

Misschien zijn deze artikelen ook interessant:


scheidenechtscheiding* = verplicht