Iedere leerling maakt van maandag tot en met vrijdag zijn of haar huiswerk op het instituut. Dat kan 's middags of 's avonds zijn, al naar gelang de wijze van begeleiding waarvoor gekozen wordt. Het huiswerk wordt overhoord door een van de studiecoaches, in de regel de persoonlijke studiecoach van de leerling.

Huiswerk maken op het instituut

De voorbereiding van repetities, testen, proefwerken en schriftelijke overhoringen is een belangrijk aspect van de huiswerkbegeleiding. De leerlingen onderschatten nogal eens hoeveel tijd zij nodig hebben voor deze voorbereiding. Het instituut eist daarom dat alle scholieren er minimaal vijf dagen van tevoren mee beginnen. Zo kunnen eventuele vragen tijdig beantwoord worden en is er genoeg tijd om de leerstof grondig te herhalen en meerdere malen te overhoren.

Verbeteren van de studiemethodiek door huiswerkbegeleiding

Veel aandacht wordt besteed aan het leren studeren zelf: de leerling moet zich de juiste studiemethodiek eigen maken via onze cursussen welke in eigen beheer zijn ontwikkeld. Daarna worden de diverse studiemethodieken doorgenomen met de leerling. De studiecoaches signaleren en analyseren hoe de scholier studeert. Zij kijken bijvoorbeeld naar de wijze waarop de leerling de studie indeelt. Iemand kan aan een bepaald vak te veel aandacht besteden in verhouding tot de andere vakken, of zeer ongestructureerd werken. Het gevolg is een onevenwichtig studiepatroon. Ook het studietempo is sterk afhankelijk van de studie-indeling. Per leerling en per vak kan de tijd die nodig is om een hoeveelheid kennis te verwerken sterk verschillen. Iedere leerling moet daarom leren wat voor hem of haar de beste studie-indeling is. Zo helpt de persoonlijke studiecoach de leerling effectief gebruik te maken van de beschikbare tijd.

Wegwerken van achterstand

Voor het behalen van goede studieresultaten is verder van belang dat achterstanden worden weggewerkt. In de Persoonlijke Studie Analyse wordt de achterstand van de leerling globaal vastgesteld. Mits de achterstanden niet te groot zijn, kunnen zij door extra opdrachten en door zelfstudie worden ingelopen. Incidenteel of wekelijks krijgt de leerling daartoe naast het gewone werk een extra opdracht op, die past binnen het kader van zijn of haar historische en/of actuele studieproblemen.

Afbouw volgend op de begeleiding via studiecoaching

Doelstelling van iedere begeleidingsvorm is dat de leerling uiteindelijk weer zelfstandig kan studeren. Dit moment wordt gekozen in samenspraak met de overlegdriehoek van ouders, leerling en instituut. Als de leerling in onze ogen zover is om te kunnen gaan afbouwen, zal dit advies in eerste instantie met de ouders worden besproken. Natuurlijk kan de driehoek gezamenlijk besluiten dat voortgang van de huidige begeleiding preventief wordt voortgezet.

De afbouw van de begeleiding kan als volgt gebeuren. De leerling kan één of twee maal per week een uur privé-les krijgen om enerzijds de ondersteuning te voelen en anderzijds de studietechnieken nog verder te verfijnen en af te stemmen. Essentieel is dan natuurlijk dat de leerling zijn studieritme thuis op peil houdt en bijstelt waar nodig.

Het afbouwen doen wij, via individuele studiecoaching, wat inhoudt dat de leerling minimaal 4 weken een blok van 1 uur volg, op een vast moment in de week. Hierin worden alle algemene studiemethodieken, planningen en de vakken gepersonifieerd. Essentieel hierbij is dat het opgewerkte niveau van studeren minimaal op peil dient te worden gehouden en waar nodig nog wordt uitgebouwd.

 

Tarieven Contact Inschrijven

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.