Bij eindexamenbegeleiding komen de leerlingen elke schooldag op het instituut. Ook in de vakanties worden ze geacht te komen, tenzij het instituut - uiteraard in overleg met de ouders - anders beslist.

De leerlingen werken dagelijks aan hun huiswerk, dat wordt gecontroleerd en overhoord. Ook krijgen ze tijdens de eindexamenbegeleiding advies ten aanzien van hun studie-indeling, studietempo en voorbereiding op schoolonderzoeken. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is een gestructureerde planning. Tenslotte wordt erop toegezien dat werkstukken, praktische opdrachten, samenvattingen op tijd gereed zijn, boeken tijdig gelezen worden, enzovoort.

Voorbereiding op de schoolexamens

Iedere leerling maakt samen met zijn of haar persoonlijke studiecoach een schema: een gestructureerde planning van de werkzaamheden ten behoeve van de tentamens. Daarbij wordt rekening gehouden met vakken die misschien extra problemen kunnen opleveren. Het instituut verwacht dat de leerling vanaf de eerste schooldag dagelijks vooruitwerkt aan de schoolonderzoeken en het CSE, zodat de leerling zich op basis van een lange-termijnplanning en herhaling het examen degelijk voorbereidt. Binnen de eindexamenbegeleiding hanteren wij een gouden regel: op de maandag moet de leerling bij zijn met het persoonlijke schema, ook als dit betekent dat hij of zij in de avond of in het weekend door moet werken.

Examentraining

De meeste leerlingen hebben geen of nauwelijks ervaring met de manier waarop een examen of tentamen wordt afgelegd. Dit geldt in het bijzonder voor luistertoetsen en mondelinge tentamens. Weten wat je te wachten staat vergroot het zelfvertrouwen en verhoogt de kans op slagen. Een uitgebalanceerde voorbereiding, gedegen oefening en intensieve examentraining zijn daarom noodzakelijk. Het gehele jaar door kan je op het instituut in Bilthoven een eindexamensprintje / herexamensprintje trekken. Kijk hier wanneer onze examenweekenden zijn! 

Persoonlijke begeleiding

Het eindexamenjaar brengt voor de leerling meer met zich mee dan alleen huiswerk, schoolonderzoeken en examen. Het is een jaar waarin van hen topprestaties worden gevraagd. Grote hoeveelheden leerstof worden in een keer getoetst, wat een zware psychische druk op hen legt. Dit vraagt om een intensieve individuele coaching, waarin aandacht is voor de persoonlijke manier waarop de leerling de spanningen van het eindexamenjaar verwerkt.

Daarom krijgen alle leerlingen door het instituut een persoonlijke studiecoach aangewezen. Zij zien niet alleen toe op de technische voorbereiding op het examen. Het behoort ook tot hun taak de leerlingen te coachen om het examen met zelfvertrouwen tegemoet te zien. Ons instituut beschikt over mentoren die vanuit hun ervaring en vakkennis eindexamenkandidaten ook over dit soort struikelblokken heen kunnen helpen.

Misschien interessant om ons BLOG te lezen: Examenvrees, help!

Resultaten van de afgelopen jaren

Wij zijn trots op onze resultaten welke onze leerlingen de afgelopen 33 jaar hebben behaald. Zo hebben wij altijd minimaal 95% geslaagden gehad waarbij er 6 jaren van 100% geslaagden waren. Natuurlijk zijn wij voor deze resulaten deels verantwoordelijk, echter onze leerlingen zijn natuurlijk de kanjers die het fixen. Benieuwd hoe we aan onze slagingspercentage komen? 

 

Tarieven Contact Inschrijven

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.