Waarom wordt dyslexie soms pas in het voortgezet onderwijs vastgesteld?

Door: Maltha studiecoaching op 7 feb 2019

Er zijn steeds meer leerlingen waarbij dyslexie wordt vastgesteld. Toch wordt dyslexie niet altijd op de basisschool, maar pas later, onderkend. Waar ligt dat aan?

Wat is dyslexie?

Dyslexie wordt officieel omschreven als “Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau” (definitie Stichting Dyslexie Nederland). Kort gezegd betekent het dat iemand veel problemen ondervindt met het lezen en/of spellen.

 

“The advantage of dyslexia is that my brain puts information in my head in a different way.” – Whoopi Goldberg on her Dyslexia.

 

Vergoedingsregeling dyslexie

Bij de meeste dyslectische leerlingen wordt de diagnose op de basisschool gesteld. Sinds 1 januari 2015 is het onderzoek en de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie opgenomen in de wet jeugdzorg bij alle gemeenten. De onderzoeken en behandelingen worden alleen vergoed als er sprake is van de meest ernstige vorm van dyslexie. Ook geldt de regeling alleen voor kinderen tussen de 7 en 13 jaar. Kinderen op het voortgezet onderwijs komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Als er geen aanwijzingen zijn voor ernstige enkelvoudige dyslexie, wil dit niet meteen zeggen dat er geen sprake kan zijn van dyslexie bij een kind. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen dyslexie binnen de vergoedingsregeling en dyslexie die valt buiten de vergoedingsregeling. Binnen de vergoedingsregeling vallen namelijk alleen de kinderen met de meest ernstige vorm. Daarnaast komen ook kinderen waarbij bijvoorbeeld een andere (leer)probleem op de voorgrond staat of waarbij alleen sprake is van spellingsproblemen niet in aanmerking voor deze regeling. Wanneer er een vermoeden is van dyslexie, maar er niet voldaan wordt aan de eisen voor onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie, moet het onderzoek door de ouders zelf betaald worden.

 

Waarom wordt dyslexie soms pas in het voortgezet onderwijs vastgesteld?

 

Dyslexie op VO

Soms is dyslexie nog niet vastgesteld in het basisonderwijs. Dit kan komen doordat de leerling het tot dan toe zonder extra hulp heeft weten te redden. Vaak hebben zij veel compensatie door hun intelligentie en doorzettingsvermogen. Ook kan het zijn dat hun verbaal leervermogen groot is, waardoor ze snel leren van informatie die mondeling wordt gegeven. Dit kan hun zwakke technische leesvaardigheid hebben gemaskeerd. Op de middelbare school komt de dyslexie aan het licht, doordat de leerling vastloopt op het leren van de vreemde talen (grammatica en woordrijtjes) of bij de signaleringstoets die in de brugklas wordt afgenomen. Ook wanneer de diagnose pas later gesteld wordt krijgt de leerling een dyslexieverklaring.

 

Heeft u ervaring met het vaststellen van dyslexie in het voorgezet onderwijs. Laat een reactie achter en deel uw ervaringen met ons!

 

Misschien zijn deze artikelen ook interessant voor jou:

 

 


dyslexievoortgezetonderwijs* = verplicht