Nieuw onderzoek naar de effecten ADHD-medicatie op de lange termijn

Nieuw onderzoek naar de effecten ADHD-medicatie op de lange termijn

Door: Maltha studiecoaching op 13 dec 2016

De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor ADHD in de media. Zo hebben de NOS en Trouw afgelopen week artikelen geplaatst over het gebruik van medicatie bij ADHD en de gevolgen daarvan. Dit voornamelijk in reactie op het onderzoek van Lizanne Schweren van het UMCG. Zij stelt dat het slikken van medicijnen tegen ADHD op langere termijn geen invloed heeft op het gedrag of hersenen van kinderen.

Onderzoek van Schweren

Uit het onderzoek van Schweren blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor schadelijke langetermijneffecten van ADHD-medicatie op de ontwikkeling van het brein. In haar onderzoek vindt Schweren geen bewijs dat langdurig medicatiegebruik de ontwikkeling van het brein normaliseert. Alleen in een specifieke subgroep van kinderen met ADHD vindt Schweren wel een subtiel effect van medicatie. Deze lijkt eerder positief dan negatief te zijn.
Het onderzoek laat tevens zien dat ADHD-medicatie geen langetermijneffect heeft op het verstandelijk en sociaal-emotioneel functioneren. Kinderen met ADHD die medicatie gebruiken laten dezelfde ontwikkeling zien in hun gedrag als kinderen met ADHD die geen medicatie gebruiken.

Belang van het onderzoek

Er blijkt een opvallende afwezigheid van lange-termijn effecten op gedragsniveau. Het is dus van groot belang om als ouder te beseffen dat ADHD-medicatie waarschijnlijk de symptomen van ADHD zal verminderen, maar op lange termijn niet zal leiden tot een betere uitkomst. Goede voorlichting en informatie inwinnen bij de arts is dan ook zeker van belang.

Reacties op het onderzoek

Het onderzoek roept veel uiteenlopende reacties op. Zo heeft Cathelijne Wildervanck, de directeur van ADHD Nederland, een kort artikel geplaatst over de discussie van ADHD en de medicatie. ADHD Nederland pleit vooral voor gedragstherapie en dus heeft Wildervanck meteen allerlei vraagtekens geplaats bij het onderzoek van Schweren. Volgens haar levert medicatie wel direct gewenst gedrag op, maar mensen voelen zich op de lange termijn tekortschieten: mensen voelen zich minderwaardig omdat ze alleen kunnen functioneren met medicatie. Hier ontbreekt echter enige wetenschappelijke onderbouwing.

Wat zijn uw ervaringen met behandeling en gebruik van medicatie bij ADHD?
Ook bij Maltha studiecoaching kunt u informatie inwinnen over deze problematiek en zijn er mogelijkheden voor behandeling en psycho-educatie.

 


ADHDmedicatieADHD
Naam
E-mail adres *
Mijn zoon/dochter zit in:
Aanmelden nieuwsbrief *
Vraagstelling


* = verplicht