Motivatieproblemen op school

Motivatieproblemen op school

Door: Maltha studiecoaching op 8 dec 2015

We kennen het allemaal wel; je moet eigenlijk nog een hoofdstuk leren maar je kunt je er niet toe zetten. Er zijn wel honderd andere dingen die je op dat moment liever doet. Er is zelfs een term voor bedacht. Soggen: aan Studie Ontwijkend Gedrag doen.

Gebrek aan motivatie kan tot grote problemen leiden. Gelukkig zijn er manieren om motivatie te vergroten.

Wat is motivatie?

Letterlijk betekent motivatie beweegreden. Motivatie is datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft. Zonder motivatie is het erg moeilijk om je ergens toe te zetten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten motivatie: intrinsieke en extrinsieke motivatie.
We spreken van extrinsieke motivatie als de drijfveer van buitenaf komt. Je doet iets omdat je er later bijvoorbeeld een beloning voor krijgt of omdat je straf wilt voorkomen. Bij intrinsieke motivatie komt de drijfveer vanuit jezelf. Je doet iets omdat je zelf een bepaald doel wilt bereiken. Je leert de stof omdat je het interessant vindt of omdat je een goed cijfer wil halen. Intrinsieke motivatie is het sterkst en dus ook het meest effectief. Een jongere met intrinsieke motivatie ziet zelf in waarom het nodig is om bepaalde zaken te doen en kan zich dus makkelijker tot iets zetten.

Motivatieproblemen op school

We spreken van een motivatieprobleem op school als jongeren bijvoorbeeld gaan spijbelen, hun huiswerk niet meer maken of als zij zich er niet meer toe kunnen zetten om te leren voor toetsen. Er ontbreekt zowel een externe als een interne drijfveer om zich voor school in te zetten. Een jongere zal op een gegeven moment tegen een muur aanlopen en er zal iets gedaan moeten worden om motivatie te vergroten.

Hoe kunnen we motivatie vergroten?

Om intrinsieke motivatie te creëren is er vaak eerst extrinsieke motivatie nodig. Hier volgen een aantal manieren om uw kind te motiveren:

- Het is voor een jongere heel moeilijk om zichzelf te motiveren op het moment dat hij/zij niet weet waarom hij/zij iets moet doen. Leg dus altijd duidelijk uit waarom iets moet gebeuren.
- Verbind korte termijn doelen aan lange termijn doelen. Bijvoorbeeld als een kind architect wil worden, dan zal wel het huiswerk voor natuurkunde goed gedaan moeten worden.
- Leg uit dat je soms best iets niet leuk mag vinden. Sommige dingen zijn niet leuk maar moeten gebeuren. Als je iets moeilijks doet, geeft dat wel voldoening als het klaar is. Leer uw kind doorzetten.
- Geef een kind een rolmodel. Een rolmodel kan een goede inspiratiebron zijn en de motivatie om iets te doen vergroten.
- Bied als ouder hulp maar niet de oplossing voor een probleem. Kinderen moeten leren om dit zelfstandig te doen. Het zelfstandig bereiken van iets geeft veel meer voldoening. En voldoening helpt weer motiveren bij de volgende keer.

Dit is nog maar een greep uit de vele mogelijkheden om uw kind extra motivatie aan te leren. Hoe jonger een kind zelf motivatie op kan brengen, des te beter is uw kind voorbereid op de toekomst.


motivatieproblemenopschool
Naam
E-mail adres *
Mijn zoon/dochter zit in:
Aanmelden nieuwsbrief *
Vraagstelling
Hoe heeft u ons gevonden? *


* = verplicht