Leerstof voor hoogbegaafde kinderen

Leerstof voor hoogbegaafde kinderen

Door: Maltha studiecoaching op 29 dec 2014

Vindt uw kind het saai op school? Verveelt uw kind zich en moet hij of zij te veel dezelfde soort opgaven maken? Misschien is uw kind hoogbegaafd en heeft het meer uitdaging nodig.

Aangepaste leerstof voor hoogbegaafde leerlingen

Hoogbegaafde leerlingen hebben behoefte aan een aanpassing in de leerstof. Deze kinderen hebben veel minder herhaling nodig om de leerstof te beheersen. Ze kunnen dus een groot deel van de herhalingsoefeningen overslaan. Het weglaten van herhalingsoefeningen wordt ‘compacten’ genoemd. De leerling gaat dan sneller door de leerstof heen. Daarnaast hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan leerstof die beter aansluit bij hun intelligentieniveau. Dit noemen we verrijken. Met het verrijken van de leerstof wordt bedoeld dat leerlingen opdrachten krijgen waarin ze meer van hun creativiteit en zelfstandigheid kwijt kunnen. Deze opdrachten zijn complexer, zodat ze meer uitgedaagd worden.

Verdiepen en verbreden

De verrijkingsstof bestaat uit verdiepingsleerstof en leerstof die verbreedt. Elke lesmethode heeft wel ‘plustaken’. Deze ‘plustaken’ gaan over de extra verdiepingsleerstof en sluiten dus aan bij de reguliere leerstof. Opdrachten en projecten die normaal gesproken niet aan bod komen binnen het reguliere onderwijs, verbreden juist de lesstof.

De plusklas voor hoogbegaafde leerlingen

Veel scholen hebben een verrijkingsklas of plusklas. In deze klas komen nieuwe, uitdagende onderwerpen en projecten aan bod. Voordelen van een plusklas of verrijkingsklas is dat leerlingen ook op sociaal gebied veel van elkaar kunnen leren. Daarbij is het voor de leerkracht eenvoudiger om instructie, begeleiding en feedback te geven. Dit is voor de leerlingen ook beter.

Onderpresteren

Iedereen verwacht van een zeer hoogbegaafde leerling dat het heel goede resultaten behaalt op school. Toch is dat niet altijd zo. Een leerling kan namelijk gaan onderpresteren als het niet voldoende uitdagende leerstof krijgt aangeboden. Wie werk moet doen dat beneden zijn of haar niveau ligt gaat zich vervelen en de concentratie neemt af. Daarbij neemt de motivatie af, als je iets dat je al weet en kan, nog vaak moet herhalen zonder dat je er wat aan hebt.

Gelukkig zijn er binnen het onderwijs tegenwoordig voldoende mogelijkheden om zelfs de slimste kinderen aangepast aan hun niveau en interesse voldoende uitdaging te bieden.

Lees ook eens de volgende artikelen:


Leerstofhoogbegaafdkinderenonderwijsleerlingen
Naam
E-mail adres *
Mijn zoon/dochter zit in:
Aanmelden nieuwsbrief *
Vraagstelling


* = verplicht