Bijles rekenen en bijles taal

Heeft uw zoon of dochter een steuntje in de rug nodig? Wellicht met name voor de vakken rekenen of taal? Bekijk hieronder wat het inhoudt.

bijles rekenen en bijles taalWat houdt bijles rekenen en bijles taal in?

Tijdens de reken- of taalbijles wordt de stof nog eens rustig doorgenomen, net zolang tot het kind het begrijpt en de stof zelf kan toepassen. Er wordt vakinhoudelijk aandacht besteed aan de onderwerpen die het kind lastig vindt. Daarnaast wordt er geprobeerd te achterhalen waarom uw kind iets niet begrijpt: enkel extra uitleg is vaak niet voldoend, ook de oorzaak dient achterhaald te worden. Op deze manier zal uw kind niet alleen de huidige stof goed gaan begrijpen, maar tevens zelf de vaardigheden ontwikkelen om nieuwe stof beter tot zich te nemen.

De werkwijze van een bijles rekenen of een bijles taal

Tijdens een bijles rekenen of taal wordt er individueel, vanaf 1 uur per week, gewerkt met één van onze vaste pedagogen. Gedurende de eerste bijles wordt gekeken waar het kind de extra hulp voor rekenen en/of taal kan gebruiken. Vervolgens wordt er een plan opgesteld dat als leidraad dient voor de reken- en taal bijlessen. Uw kind krijgt extra uitleg en er wordt geoefend totdat een stabiel kennisniveau is bereikt.

Door wie wordt de bijles rekenen en bijles taal gegeven?

De reken en taal bijlessen worden gegeven door onze pedagogen en psychologen die intern zijn opgeleid. De bijlessen worden door ons verzorgd op onze locaties in Bilthoven, Utrecht, Kampong en Zeist. Is een bijles rekenen en bijles taal misschien de oplossing voor uw kind? Lees meer op ons BLOG.

 

Tarieven Contact Inschrijven