Algemene informatie over onderzoeken en testen

Orthopedagogische Praktijk Maltha verricht onderzoek en advies naar onder andere capaciteiten, schoolkeuze, leerproblemen (dyslexie, dyscalculie) en profiel- en beroepskeuze. Het onderzoek wordt door ons vertaald in passende en bruikbare handvatten voor de leerling, de ouders, de school en derden. Wij geven een persoonlijk en praktisch advies waar u, uw kind en/ of derden daadwerkelijk iets mee kunnen. Alle onderzoeken en adviezen worden uitgevoerd door deskundige orthopedagogen/ gezondheidszorgpsychologen (o.a. lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen).

Voor wie zijn wij?

 • leerlingen uit het basisonderwijs (vanaf groep 3)
 • leerlingen uit het voortgezet onderwijs
 • studenten op MBO, HBO en WO
 • leerlingen en volwassenen met leer- en/of studieproblemen

Studieadvisering voor leerlingen en ouders uit geheel Nederland

Het begeleidingsplan met praktische handvatten wordt opgesteld en gedifferentieerd voor alle partijen die dagelijks met de leerling te maken hebben, te weten; de leerling zelf, de ouders, docenten, sportcoach en andere derden. De gesprekken en onderzoeken vinden plaats in Bilthoven op de praktijk. Het praktische vervolgtraject door derden kan dus in bijvoorbeeld Groningen of Maastricht worden uitgevoerd in samenhang met onze online communicatie module. Voor meer informatie hierover klik hier.  Orthopedagogische Praktijk Maltha onderzoeken en testen

Specifieke onderzoeken

Naar aanleiding van uw onderzoeksvraag, welke vooraf wordt gedefinieerd in een eerste gesprek, wordt door de onderzoekers van onze Orthopedagogische Praktijk Maltha een onderzoeksplan opgesteld. Afhankelijk van uw vraagstelling kan dit een van de standaardonderzoeken zijn op het gebied van:

 • Studieadvisering voor leerlingen en ouders uit geheel Nederland
 • Intelligentie en capaciteiten
 • Niveau- of profielkeuze
 • Vervolgstudie of beroepskeuze
 • Dyslexie / dyscalculie
 • Faalangst
 • Studiemotivatie

Het kan ook zijn dat u een op maat samengesteld onderzoek laat afnemen teneinde een optimaal antwoord te krijgen op de geformuleerde onderzoeksvraag.

Onderzoekers

Alle onderzoeken, adviezen en behandelingen worden uitgevoerd door deskundige orthopedagogen/gezondheidszorgpsychologen (o.a. lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen). De kracht van een goed onderzoek ligt in de juiste analyse van de testgegevens. Met ruim 34 jaar ervaring in het testen, adviseren en coachen is de praktijk in staat om een betrouwbare analyse te geven van de testgegevens. Orthopedagogische Praktijk Maltha biedt hoge kwaliteit en gematigde tarieven

Wijzer op de weg

De kwaliteit van een onderzoek ligt in de analyse en een praktische conclusie. Handvaten waar men in het dagelijks leven ook echt iets aan heeft. Echter, van minstens zo groot belang is het vervolgtraject dat ingezet dient te worden. Orthopedagogische Praktijk Maltha geeft een duidelijk advies over de in te zetten vervolgtrajecten en kan, indien gewenst, ook voorzien in trainingen, begeleiding en coaching.

Hoge kwaliteit, gematigde tarieven

Kwaliteit van onderzoek, analyse, advisering en begeleiding is al sinds 1982 het kernbeleid van Orthopedagogische Praktijk Maltha. Concreet houdt dit in dat we vaste tarieven hebben voor vooraf vastgestelde testpakketten. Tevens blijft er de mogelijkheid dat de onderzoeker een onderzoek geheel op maat kan samenstellen, e.e.a. is natuurlijk afhankelijk van de hulpvraag.

Aanmeldingstraject

Orthopedagogische Praktijk Maltha werkt voor particulieren en scholen. Alle onderzoeken worden uitgevoerd in ons centrum te Bilthoven.

Na aanmelding volgt een intakegesprek waar wordt ingegaan op uw hulp- en onderzoeksvraag. Hierna wordt een onderzoeksplan opgesteld. Dan volgt de diagnostiekfase, waarin uw kind uitgebreid wordt getest. Als de testfase is voltooid, worden de testgegevens nagekeken en geanalyseerd, waarna conclusies worden getrokken en een passend advies wordt opgesteld. Tijdens het eindgesprek ontvangt u een schriftelijke rapportage.

Heeft u behoefte aan extra informatie, een vrijblijvend gesprek of aanmelding? Neem dan gerust contact op; wij staan u graag te woord.

 

Tarieven Contact Inschrijven

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.