Mentale (on)gezondheid van jongeren: blijf praten!

Mentale (on)gezondheid van jongeren: blijf praten!

Door: Maltha studiecoaching op 1 dec 2022

Al jarenlang geven we het vak Lichamelijke Opvoeding een vaste plek binnen het onderwijs. Een belangrijk vak aangezien het bewegen van ons lichaam positieve effecten heeft op onze fysieke gezondheid. Maar waarom is er binnen het onderwijs nadrukkelijk aandacht voor de fysieke gezondheid van de leerlingen en blijft de aandacht voor hun mentale gezondheid in deze tijd nog achter?

Mentale gezondheid

Het begrip mentale gezondheid is altijd al relevant geweest, maar de coronapandemie heeft de mentale gevolgen scherper aan het licht gebracht. Daarom is de kans groot dat de term mentale gezondheid je niet is ontgaan in het nieuws. Deze term omvat het cognitieve, emotionele en sociale welzijn van een individu. Oftewel, of iemand lekker in zijn of haar vel zit, energie heeft voor dagelijkse uitdagingen, productief kan werken en zijn of haar eigen capaciteiten kan realiseren in de praktijk. De mentale gezondheid en leefstijl van jongeren staat tegenwoordig onder druk. De verwachtingen die de huidige maatschappij oplegt, zoals de grote nadruk op prestaties en zelfredzaamheid, worden gevoeld door de jongeren. Volgens cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek blijken 1 op de 3 jongeren te kampen met mentale problemen. Deze cijfers benadrukken het belang om de mentale gezondheid en leefstijl van jongeren onder de loep te nemen.

Taboe rondom mentale gezondheid

De helft van de jongeren vindt het vaak ingewikkeld om over hun mentale gezondheid te praten. Een groot deel trekt zich liever terug als ze niet lekker in hun vel zitten. Mentale problemen bij jongeren hebben te maken met hun gevoelens, gedachten en gedrag en spelen zich voornamelijk af in hun hoofd. Het praten over hun gevoel of gedachten kunnen zij zien als een drempel omdat zij anderen niet willen lastig vallen, de ernst van hun eigen problemen niet inzien of door schaamte.

Welke hulp is passend?

Het bieden van een luisterend oor en het voeren van een eerlijk gesprek vanuit oprechte belangstelling is de basis voor passende ondersteuning. Zelfs koningin Maxima sprak recent de volgende woorden uit richting de Nederlandse jongeren: "Praten, praten, praten. Dat helpt écht." Hiermee hoopt zij jongeren te stimuleren om open te praten over gevoelens als stress of verdriet. Het is de taak aan de maatschappij om jongeren het gevoel te geven dat zij er niet alleen voor staan en hun drempels te verlagen door ze uit te nodigen om te praten over hun gevoelens en gedachten. Inmiddels is het kabinet gestart met een brede beweging voor betere mentale gezondheid: ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’. Het doel is om het thema mentale gezondheid bespreekbaar te maken en mensen de kracht te geven om hun mentale gezondheid te versterken. Hoe mooi zou het zijn als jij in jouw eigen omgeving weet bij te dragen aan het behalen van dit doel!

Sociaal emotionele begeleiding bij de Orthopedagogische Praktijk Maltha

Heb je behoefte om te leren hoe je omgaat met negatieve gedachten en gevoelens en jouw mentale gezondheid te versterken? Onze Orthopedagogische Praktijk Maltha heeft ervaren orthopedagogen en kind- en jeugdpsychologen in dienst welke uw kind/jou graag te hulp staan. Voor meer informatie over onze sociaal emotionele begeleiding: https://www.malthastudiecoaching.nl/onderzoeken-en-testen/begeleiding/sociaal-en-emotionele-begeleiding/

Bent u geïnteresseerd in de sociaal emotionele begeleiding? Wij staan voor uw kind klaar! Vragen of aanmelden? U kunt zowel mailen naar info@malthastudiecoaching.nl als bellen naar 030-2293579.


Mentale(on)gezondheidjongeren
Naam
E-mail adres *
Mijn zoon/dochter zit in:
Aanmelden nieuwsbrief *
Vraagstelling
Hoe heeft u ons gevonden? *


* = verplicht