Rekenen: een vak apart

Rekenen: een vak apart

Door: Maltha studiecoaching op 15 okt 2015

Het is u vast niet ontgaan: rekenen wordt op veel scholen tegenwoordig als apart vak gegeven. Leerlingen krijgen voortaan niet alleen op de basisschool rekenen, maar dit wordt doorgetrokken naar het voortgezet onderwijs.

Leerlingen zullen op verschillende momenten getoetst worden, om zo na te kunnen gaan of de leerlingen aan het juiste niveau voldoen. Het doel hiervan is om de rekenvaardigheden van leerlingen te verbeteren. De overheid wil er zo voor zorgen dat de leerlingen goed voorbereid zijn op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en voor deelname aan de samenleving.

Het verschil tussen wiskunde en rekenen

Nu hoor ik u denken: maar de leerlingen krijgen toch ook al wiskunde op school? Waarom wordt rekenen als apart vak aangeboden? Wiskunde en rekenen houden zich beide bezig met het oplossen van cijfermatige opgaven. Toch is er wel degelijk verschil tussen wiskunde en rekenen. Allereerst is rekenen iets dat je in het dagelijks leven nodig hebt. Denk maar eens aan klok kijken of contant betalen. Bij het vak rekenen wordt ingegaan op de basisvaardigheden, zoals optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Bij wiskunde worden patronen en structuren bestudeerd, waarbij meer inzicht van de leerlingen gevraagd wordt.

Rekenexamen

Vanaf het schooljaar 2013/2014 is de rekentoets voor alle eindexamenleerlingen een verplicht onderdeel. Het resultaat dat de leerling haalt op de toets telt echter nog niet mee voor de examenuitslag. De regeling dat de leerling zakt als hij/zij de rekentoets niet haalt, gaat dus nog niet op. Vanaf het schooljaar 2015/2016 zal de rekentoets meetellen voor de examenuitslag (behalve voor VMBO BB leerlingen). Leerlingen krijgen vier mogelijkheden om de toets te halen. Het rekenexamen is niet zonder commotie geïntroduceerd. Er is veel kritiek geleverd op de inhoud van de toets. De toets zou te veel gericht zijn op taal en te weinig het rekenniveau toetsen. Tevens vinden velen het onterecht dat de rekentoets opgenomen wordt in de slaag-/zakregeling. Er wordt op dit moment nog steeds gewerkt aan de rekentoets, maar ondanks de verschillende kritieken zal de rekentoets hoogstwaarschijnlijk wel worden doorgevoerd.

Goed voorbereid

Veel leerlingen zien erg op tegen de rekentoets. Omdat er al veel ophef is geweest dat de toets erg moeilijk is, slaat de angst bij de meeste leerlingen om het hart. Dat is natuurlijk begrijpelijk, maar het is juist belangrijk het hoofd koel te houden! Om de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op de rekentoets is het belangrijk dat hij/zij tijdens de rekenlessen op school goed op te letten en vragen te stellen wanneer de leerling iets niet begrijpt. Daarnaast is het erg belangrijk om veel te oefenen. Hierdoor kan de leerling gewend raken aan de vraagstelling en soort opgaven.

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat de lessen op school en het oefenen op websites niet voldoende zijn om alle rekenstof te begrijpen en te kunnen toepassen. Heeft uw zoon/dochter moeite met rekenen en zoekt u extra begeleiding? Dan kunt u altijd bij Maltha studiecoaching® terecht voor rekenbijles. Voor meer informatie kunt u onze website  bezoeken.


rekenbijlesrekentoetswiskunde
Naam
E-mail adres *
Mijn zoon/dochter zit in:
Aanmelden nieuwsbrief *
Vraagstelling
Hoe heeft u ons gevonden? *


* = verplicht