Studievaardigheden en ADHD

Studievaardigheden en ADHD

Door: Maltha studiecoaching op 16 apr 2015

ADHD is één van de meest voorkomende aandoeningen onder jongeren. Deze aandachtstekortstoornis zorgt vaak voor moeilijkheden bij het leren. Vooral in het voortgezet onderwijs komen deze problemen aan het licht. Het contrast met de lagere school is groot.

De schooltijden zijn onregelmatig, de structuur van de lesdag is lastiger en er moet rekening gehouden worden met verschillende vakken en docenten. Er wordt van een leerling veel meer plannings- en organisatievermogen verwacht. Ook spelen studievaardigheden op de middelbare school een steeds belangrijkere rol. Voor leerlingen met ADHD is dit een extra uitdaging.

Studievaardigheden

Studievaardigheden zijn de vaardigheden die nodig zijn om succesvol te leren. U kunt hierbij onder andere denken aan het leren onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het maken van samenvattingen en mindmaps, het kunnen plannen van de studiewerkzaamheden, het interpreteren van vragen, woordjes leren en onderzoek doen. Leerlingen ontwikkelen deze vaardigheden in de loop van hun schoolcarrière maar er zijn veel leerlingen die hier extra hulp bij nodig hebben. Dit geldt des te meer voor leerlingen met ADHD.

Planning

Een belangrijk onderdeel van leren studeren is het maken van een realistische tijdsindeling. Dit is voor kinderen met ADHD vaak een uitdaging. Vaak hebben zij hulp nodig om de te besteden tijd en voorbereiding op toetsen inzichtelijk te krijgen. Het is nuttig om de planning visueel te maken bijvoorbeeld door het gebruik van een voorbereidingsschema bij het leren van toetsen. Het is belangrijk om de te leren stof op te delen in behapbare stukken die regelmatig herhaald moeten worden. Ook het maken van een dagplanning is nuttig. Bij leerlingen met ADHD is het vooral van belang dat de taken niet te lang zijn, dat er regelmatig korte pauzes worden gehouden en dat er goed wordt nagedacht over de volgorde van de taken die gedaan moeten worden.

Instructies en het opvolgen van regels

Onduidelijkheid in instructies kunnen een probleem zijn bij kinderen met ADHD. Vaak helpt het om geschreven instructies te geven en deze mondeling toe te lichten. Hier ligt voor een docent een belangrijke taak, bijvoorbeeld door het huiswerk niet alleen te noemen maar ook op te schrijven op het bord. Daarnaast hebben kinderen met ADHD soms moeite met het opvolgen van regels. Vaak is dit geen onwil. Het helpt vaak om regels op te schrijven, uit te leggen waarom een bepaalde regel er is en deze vaak te herhalen. Geduld hebben als ouder en docent is bij een kind met ADHD belangrijk.

Lezen en schrijven

Kinderen met ADHD hebben vaak moeite met lezen en schrijven. Bij lange teksten zijn zij snel afgeleid en vinden het extra lastig om zich hierop te concentreren. Veel oefenen, hardop lezen en luisterboeken (lezen en luisteren tegelijkertijd) kunnen helpen. Een slecht handschrift komt door gebrek aan concentratie en coördinatie ook vaak voor.  Een bureau op de juiste hoogte en een goede stoel  zijn de eerste stap. Het schrijven moet ook niet uit de weg worden gegaan. Oefening blijft belangrijk.

Vasthouden van aandacht

Het grootste probleem bij leerlingen met ADHD is het vasthouden van aandacht. Leerlingen hebben baat bij korte, gerichte taken. Ingeplande, korte pauzes waarin leerlingen even kunnen bewegen zijn nuttig. Aandacht voor de leerling is ook belangrijk. Stel vragen en geef het kind niet het gevoel dat het alleen is. Vaak is het nuttig om verschillende studiemethodieken te oefenen zodat de leerling op een andere manier met de stof bezig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een samenvatting, een mindmap of overhoorvragen. Actief met de stof bezig zijn is essentieel.

Begeleiding

Vaak hebben ouders van kinderen met ADHD thuis niet de tijd en ruimte om voldoende aandacht te besteden aan de hierboven genoemde studievaardigheden. Een goede oplossing hiervoor kan huiswerkbegeleiding zijn. Een vaste werkplek en een eigen studiecoach zorgen ervoor dat uw kind de juiste studievaardigheden aanleert en het beste uit zichzelf haalt. Kijk op www.malthastudiecoaching.nl voor de mogelijkheden.

Misschien zijn deze artikelen ook interessant om te lezen:


studievaardighedenADHD
Naam
E-mail adres *
Mijn zoon/dochter zit in:
Aanmelden nieuwsbrief *
Vraagstelling


* = verplicht