Bekijk hier onze online webinars

Gratis webinar: Leren omgaan met dyslexie

In dit webinar leert u wat dyslexie precies is en wat de uitdagingen en de kwaliteiten zijn van mensen met dyslexie. Daarnaast geven we een aantal tips over wat u als ouder kunt doen om uw kind met dyslexie op de juiste manier te ondersteunen en begeleiden. Lees meer

Gratis webinar: Mentale (on)gezondheid van scholieren

Dit keer is het hoofdonderwerp de mentale (on)gezondheid van scholieren. In alle kranten en op elke nieuwssite komt naar voren dat het psychische welzijn van jongeren onder druk staat. Kampt uw kind ook met mentale problemen en vindt u het lastig om dit bespreekbaar te maken? Kijk en luister dan vooral naar deze webinar! Lees meer

Gratis webinar: Concentreren kun je leren

Via deze weg nodigen wij u namens de Orthopedagogische Praktijk Maltha graag uit om onze nieuwe webinar te bekijken. Het webinar heet: ‘concentreren kun je leren’. Veel kinderen en jongeren hebben te maken met concentratieproblemen die hen belemmeren op school. Maar wat is een concentratieprobleem precies? Lees meer

Gratis webinar: Je faalangst de baas

Na het succes van ons eerste webinar willen wij u namens de Orthopedagogische Praktijk Maltha uitnodigen om ons tweede gratis webinar te bekijken. Het webinar heet: ‘Je faalangst de baas’. De laatste tijd is er vaak in het nieuws dat kinderen en jongeren veel stress ervaren. In dit webinar krijgt u uitleg over wat faalangst precies is en hoe het ontstaat. Lees meer

Gratis webinar: Eerste hulp bij ongemotiveerde pubers

Namens de Orthopedagogische Praktijk Maltha nodigen wij u graag uit om onze gratis webinar te bekijken. Het webinar heet: ‘Eerste Hulp bij Ongemotiveerde Pubers’. In dit webinar komt u meer te weten over hoe het puberbrein werkt en welke handvatten volwassenen (ouders, begeleiders) kunnen inzetten om van de op het eerste gezicht ongemotiveerde puber een zelfstandig en positief ingesteld mens te maken. Lees meer