Hoe om te gaan met dyslexie? (tips voor ouders)

Hoe om te gaan met dyslexie? (tips voor ouders)

Door: Maltha studiecoaching op 18 okt 2022

De afgelopen week heeft u in onze blog kunnen lezen wat de sterke kanten zijn van leerlingen met dyslexie. Deze sterke kanten worden vaak te weinig benadrukt, waardoor er onzekerheid op kan treden bij leerlingen met dyslexie. Bij de Orthopedagogische Praktijk Maltha bieden wij dagelijks dyslexie begeleiding aan leerlingen. In deze blog geven wij u een aantal praktische tips, welke wij ook gebruiken tijdens de dagelijkse dyslexie begeleiding, waarmee u uw eigen kind kan ondersteunen op het gebeid van schoolse vaardigheden.

De basis van een goede dyslexie begeleiding: ken de dyslexie protocollen

Om een kind met dyslexie de juiste begeleiding te kunnen bieden, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente dyslexie protocollen. De specialisten van onze Orthopedagogische Praktijk Maltha blijven op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijk kennis door middel van cursussen en intervisie bijeenkomsten, maar als ouder kunt u deze protocollen ook doornemen. Het nieuwste Protocol Dyslexie, Diagnose en Behandeling 3.0 is te vinden op internet.

Naast de kennis over dyslexie, is het ook belangrijk om te weten wat de dyslexie protocollen zijn op de school van uw kind en te weten welke compensaties ingezet kunnen worden. Compenserende maatregelen kunnen het leerproces versoepelen en kunnen er daarmee voor zorgen dat het vertrouwen terugkeert. Het leren omgaan met de aangeboden compensaties is een belangrijk onderdeel van de dyslexie begeleiding. Het is daarom zonde als daar geen gebruik van wordt gemaakt. Het kan voor leerlingen met dyslexie bijvoorbeeld goed werken om gebruik te maken van een computer. Zowel als voorleessoftware als ondersteuning op het gebied van de schrijfvaardigheden. Blijf daarom bijvoorbeeld ook niet hameren op de spellingsvaardigheden.

Een van de belangrijkste vaardigheden om aan te werken tijdens de dyslexie begeleiding: maak een goede planning

Leerlingen met dyslexie hebben vaak moeite met het plannen van huis- en leerwerk en hebben hulp nodig bij het creëren van overzicht. Een tip hierbij is om het huiswerk in kleine en duidelijke stappen op te delen. Leer bijvoorbeeld niet te veel woorden in één keer (max. 5 woorden), leer de woorden door elkaar en voornamelijk: herhalen, herhalen, herhalen!

Maak in de planning een duidelijk onderscheid tussen maak- een leerwerk. Bijvoorbeeld door deze taken te markeren met verschillen kleuren of een andere kolom te gebruiken. Zorg daarnaast ook dat het maak- een leerwerk wordt afgewisseld. Hiermee wordt zowel de concentratie als de motivatie optimaal benut.

Wat niet vergeten mag worden tijdens de dyslexie begeleiding: beloon de inzet van uw kind

Maak uw kind bewust van zijn of haar kwaliteiten en stimuleer om deze in te zetten tijdens het leerproces. Complimenteer uw kind daarnaast op zijn of haar inzet, niet zozeer op het resultaat. Het proces ernaartoe is ook heel belangrijk!

Als laatste tip: stimuleer uw kind om veel te lezen

Leesplezier maakt het voor uw kind aantrekkelijker om daadwerkelijk te oefenen met de leesvaardigheden. Het is daarom belangrijk om te beginnen met het lezen van verhaallijnen waar de interesses liggen. Lezen is een belangrijk onderdeel van de dyslexie begeleiding.

Kortom, leerlingen met dyslexie zijn zich voornamelijk bewust van vaardigheden waar zij moeite mee hebben, maar hebben positieve stimulans nodig om zich te richten op de sterke kanten. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten welke compensaties ingezet kunnen worden, zodat uw kind het vertrouwen in de eigen capaciteiten terug kan krijgen.

Dyslexie begeleiding bij de Orthopedagogische Praktijk Maltha

Wilt u meer weten over de dyslexie begeleiding? Onze orthopedagogen en kind- en jeugdpsychologen van de Orthopedagogische Praktijk Maltha staan voor u klaar. Wij kijken, samen met uw kind, waar de hulpvraag ligt en onderzoeken wat het beste werkt. Naast het geven van praktische tips, bieden wij ook psycho-educatie om uw kind meer inzichten te geven in dyslexie en hoe zij hiermee om kunnen leren gaan.

 

Misschien zijn deze artikelen ook interessant voor u:


dyslexiedyslexiebegeleiding
Naam
E-mail adres *
Mijn zoon/dochter zit in:
Aanmelden nieuwsbrief *
Vraagstelling
Hoe heeft u ons gevonden? *


* = verplicht