Op Het Heerenlanden en De Joost in Leerdam staat Maltha insCool studiepraktijk onder de enthousiaste en deskundige leiding van Elisabeth Lens. Het HLC is een school die zich baseert op de Bijbel. Daaraan ontlenen zij de inspiratie en motivatie om onderwijs te geven waarin mens en talent een eenheid vormen. Het onderwijs zelf is gericht op ontwikkeling van kennis en vaardigheden waarmee jongvolwassenen straks invulling geven aan de wereld. De school biedt ruimte en geborgenheid om elkaar in verschil en eenheid te herkennen. Bij Maltha insCool bestaat de overtuiging dat een juiste houding ten aanzien van het huiswerk en de goede studievaardigheden de resultaten van leerlingen verbeteren. De leerlingen leren slimmer studeren. Hierdoor kunnen ze ontspannen aan het werk en verbeteren de resultaten.

Over Het Heerenlanden en De Joost in Leerdam

Lokaal op het Heerenlanden CollegeVanuit de visie van Het Heerenlanden en De Joost willen zij het onderwijs aan en de begeleiding en vorming van de leerlingen vorm en inhoud geven. Er wordt daarbij rekening gehouden met de verscheidenheid van leerlingen (aanleg, interesses, achtergrond) en ze geven met nadruk aandacht aan waarden, normen en zingeving. Kort samengevat stellen ze ons ten doel om:
leerlingen uit Leerdam en omgeving een veilige en stimulerende leeromgeving te bieden, waarin zij zich met toenemende verantwoordelijkheid en zelfstandigheid voorbereiden op een toekomst, waaraan zij keuzebewust en sociaal vaardig invulling kunnen geven.

Naar de website van Het Heerenlanden en De Joost: www.heerenlanden.nl

Soorten huiswerkbegeleiding op Het Heerenlanden en De Joost in Leerdam

De volgende diensten van een Maltha insCool studiepraktijk worden aangeboden op Het Heerenlanden en De Joost: huiswerkcoaching, studiecoaching, bijlessen, planlessen, mentoraat en faalangst reductie training.

Meer informatie over huiswerkbegeleiding

Onze huiswerkcoaching Maltha insCool wordt gegeven door gecertificeerde studiecoaches. Iedere dag na school wordt uw leerling effectief gecoacht in het leren en maken van zijn of haar huiswerk.

Onder leiding van de senior studiecoach wordt de studievoortgang van ieder leerling individueel geadministreerd, gecontroleerd, geanalyseerd en gerapporteerd. Deze doeltreffende ACAR-methode vormt de basis van onze studiecoaching.

De studievoortgang van de leerlingen wordt geregistreerd in het leerling volg- en communicatiesysteem inscool.nl. Dit systeem is door ons ontwikkeld en ondersteunt de ACAR-methode. Hierdoor is er altijd actuele informatie beschikbaar voor de studiecoach en de ouders (event. ook de mentor). Leerlingen krijgen zo begeleiding op maat! Ouders en mentoren (op aanvraag) hebben een eigen inlogcode voor het Maltha insCool systeem. Dagelijks kunnen zij de ontwikkeling van hun kind of leerling bekijken en hierover communiceren.

Om onze leerlingen optimaal te kunnen begeleiden volgt iedere leerling zo snel mogelijk vier planlessen. Door een dagplanning en voorbereidingsschema geen zorgen meer over huiswerk! Het begrijpen, hanteren en inplannen van leer- en maakwerk uit de studiewijzer, agenda en schoolboeken wordt getraind. Studiewijzer, agenda en leerboek worden hierna effectief gebruikt! Daarbij worden overzichtelijke samenvattingen worden geoefend alsook presentaties, werkstukken en boekbesprekingen.

Adres:

Alle begeleiding vindt plaats op Het Heerenlanden, ook de begeleiding van leerlingen die op De Joost zitten.
In lokaal C21
Eksterlaan 48
4143 AC Leerdam

Inschrijven Routebeschrijving Meer informatie

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.