Huiswerkbegeleiding Het Nieuwe Lyceum Bilthoven

Sinds 1 september 2006 heeft Het Nieuwe Lyceum (HNL) in Bilthoven een Maltha insCool studiepraktijk. Op HNL leer je niet voor school, maar voor het leven. De school stimuleert de ontwikkeling van de leerlingen tot onderzoekende, kritische en betrokken jonge mensen die op hun eigen manier een waardevolle rol gaan spelen in het creëren van een betere wereld.

Studieondersteunende activiteiten binnen de veilige  muren van het HNL

Het Nieuwe Lyceum hecht veel waarde aan een goede houding van hun leerlingen ten aanzien van hun huiswerk en aan de juiste studievaardigheden bij hen om het huiswerk uit te kunnen voeren. Als leerlingen slim leren leren, kunnen ze ontspannen aan het werk en behalen ze betere resultaten. Daarom hebben ze als verlengstuk van hun bestaande begeleiding een Maltha insCool studiepraktijk. Een Maltha insCool studiepraktijk biedt leerlingen binnen de schoolmuren van Het Nieuwe Lyceum huiswerkcoaching aan waardoor zij op efficiëntere wijze met hun studie om leren te gaan. De bijlessen, studiecoaching en faalangstreductie-trainingen worden verzorgd in samenwerking met Maltha studiecoaching, welke op korte afstand van het HNL zit.

Senior studiecoach

Victoria Awad

Manager Maltha insCool

Herma Ober- van Hienen
T: 06-21304643 

Assistent manager

Renee Hazelaar
T: 06-28413551

Waar zit Maltha insCool in Het Nieuwe Lyceum?

Het Nieuwe Lyceum
Tijdelijk in lokaal 1.58
Jan Steenlaan 38
3723 BV Bilthoven

Wie is het aanspreekpunt binnen de school over Maltha insCool?

Roeland van Dis – afdelingscoördinator brugklassen en tweede klassen atheneum

Tarieven Contact Inschrijven

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.