Huiswerkbegeleiding Het Heerenlanden en De Joost Leerdam

Sinds 16 november 2009 hebben Het Heerenlanden en De Joost (voorheen Het Heerenlanden College) in Leerdam een Maltha insCool studiepraktijk, gevestigd aan de Eksterlaan. Het Heerenlanden en De Joost zijn een scholengemeenschap die zich baseert op de Bijbel. Daaraan ontlenen zij de inspiratie en motivatie om onderwijs te geven waarin mens en talent een eenheid vormen. Het onderwijs zelf is gericht op ontwikkeling van kennis en vaardigheden waarmee jongvolwassenen straks invulling geven aan de wereld. De school biedt ruimte en geborgenheid om elkaar in verschil en eenheid te herkennen.

Studieondersteunende activiteiten binnen de veilige muren van Het Heerenlanden en De Joost Leerdam

Vanuit deze visie wil Het Heerenlanden en De Joost Leerdam het onderwijs aan en de begeleiding van hun leerlingen vorm en inhoud geven. Ze houden daarbij rekening met de verscheidenheid van leerlingen (aanleg, behoeften, interesses, achtergrond). Om de begeleiding van de leerlingen verder te perfectioneren hebben ze als verlengstuk van hun bestaande begeleiding een Maltha insCool studiepraktijk. Een Maltha insCool studiepraktijk biedt leerlingen binnen de schoolmuren van Het Heerenlanden huiswerkcoaching aan waardoor zij op efficiëntere wijze met hun studie om leren te gaan. Ook kunnen bijlessen, studiecoaching, planlessen, mentoraat lessen en faalangst reductie-trainingen in overleg worden verzorgd.

Bij Maltha insCool bestaat de overtuiging dat een juiste houding ten aanzien van het huiswerk en de goede studievaardigheden de resultaten van leerlingen verbeteren. De leerlingen leren slimmer studeren. Hierdoor kunnen ze ontspannen aan het werk en verbeteren de resultaten.

Senior studiecoach

Michaël van Putten

Manager Maltha insCool

Herma Ober- van Hienen
T: 06-21304643 

Assistent manager

Renee Hazelaar
T: 06-28413551

Waar zit Maltha insCool in de school?

Het Heerenlanden en De Joost Leerdam
Alle begeleiding vindt plaats op Het Heerenlanden, ook de begeleiding van leerlingen die op De Joost zitten.
In lokaal C21 (ipv A04)
Eksterlaan 48, 4143 AC Leerdam

Wie is het aanspreekpunt binnen de school over Maltha insCool?

Dhr. Drs. A. van Staalduine, directeur

 

Tarieven Contact Inschrijven

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.