Maltha Exclusive

Is de leerling - uw zoon of dochter - binnen het regulier onderwijs te behouden en daarmee de overstap naar particulier onderwijs te voorkomen. Met behulp van de benodigde begeleiding kan de leerling in zijn of haar eigen sociale omgeving naar school blijven gaan. Kortom: Top-begeleiding!

De werkwijze:

De begeleiding wordt continu op maat gesneden met als uitgangspunt de leerling en zijn/haar studiesituatie. Het begeleidingstraject wordt samengesteld op basis van gesprekken met ouders en leerling en naar aanleiding van een zeer uitgebreide testfase. Vervolgens wordt een uitvoerig studieplan opgesteld en gaat de begeleiding van start. Maltha studiecoaching heeft al sinds 1982 ervaren professionals in huis - studiecoaches, vakdocenten, privé-lesdocenten, pedagogen, psychologen - waardoor we de leerling precies die begeleiding kunnen bieden waar specifiek behoefte aan is.

Wat maakt Maltha Exclusive nu zo anders?

Normaal gesproken wordt er binnen de Maltha instituten gewerkt vanuit een vooraf besproken plan van aanpak. Ook bij Maltha Exclusive wordt er een plan van aanpak gebruikt als uitgangspunt, met het grote verschil dat het op elk moment kan worden bijgesteld. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van extra bijlessen of personal studiecoaching, precies op dat moment dat het nodig is. Uitgangspunt is de op dat moment heersende studiesituatie, waarbij het einddoel nooit uit het oog wordt verloren.

Met behulp van een speciaal ontwikkeld leerlingvolgsysteem kunt u - waar ook ter wereld - inloggen en het studieverloop van uw kind meebeleven. Daarnaast zullen er regelmatig gesprekken met u en de schoolorganisatie worden aangegaan om het studieverloop van uw kind te bespreken.

Voor wie is Maltha Exclusive?

Deze begeleiding is toegankelijk voor iedere scholier uit het middelbaar onderwijs.

Tarief is op aanvraag.

Contact Inschrijven

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.