Overspannen leerlingen; wat kun je er aan doen?!

Bilthoven – Terwijl er in groep acht net gestart is met de CITO-eindtoetsen, is er de laatste tijd ook veel in het nieuws over overspannen leerlingen. Steeds meer leerlingen hebben merkbare problemen in het onderwijs. De NOS en RTL Late Night besteden er de laatste dagen ook aandacht aan. Bij veel mensen borrelt naar aanleiding van het nieuws de vraag; wat kunnen wij er aan doen?

Lees meer

Maltha Studiecoaching te Zeist is verhuisd!

Vroeger stond het bekend als het witte pand met de blauwe kozijnen… Instituut Maltha aan de Kerkweg nummer 3 in Zeist.

Lees meer

Een gezellige en educatieve middag voor groep 6,7 en 8

De Maltha SmartsCool is speciaal ontwikkeld voor groep 6,7 en 8 en biedt diverse activiteiten die het huiswerk en de (toekomstige) studie ondersteunen, aangeboden in 2 onderdelen: De SmartsCool Huiswerkclub en de Fun workshop.

Lees meer

Gamen, nu ook verantwoord op scholen

De huidige maatschappij met zijn leerlingen is constant aan het veranderen. En zo ook de manier hoe leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs moeten én willen leren. Vaak als ze thuis komen of in de weekenden zijn ze druk bezig met gamen. Ouders zijn niet vaak blij met dit soort van “vrije tijdsbesteding”, maar hoe brengen we dit op een positiever ombuigen?

Lees meer

Lekker een niveautje lager, dan komt het wel goed!

Het is een feit: Steeds vaker worden leerlingen verwezen naar een lager niveau. De leerling haalt veel onvoldoendes en haalt niet het niveau dat hij behoort te kunnen halen. Maar waarom leren we ze niet eerst studiemethodieken en studievaardigheden aan?

Lees meer

Leerboeken onder het stof, game-en helemaal hot

Game-en is de leefwereld van de huidige jongeren. Gebruik deze belevingswereld om studievaardigheden aan te leren en sla zo twee vliegen in één klap. Leren wordt leuker en efficiënter met de juiste studievaardigheden. En de mentor…die kijkt digitaal over je schouder mee.

Lees meer

Onze maatschappij laat vermogens van leerlingen verdrinken

Op zwemles leren onze kinderen hoe ze moeten zwemmen, op de sportvereniging leren hoe ze hun sport kunnen beoefenen, maar waarom leert het onderwijs niet hoe ze moeten leren?

Lees meer

Vraag naar privélessen in zomervakantie stijgt

Veel middelbare school leerlingen denken bij zomervakantie aan lekker vrij zijn en vooral niet aan school denken. Maar dit beeld begint langzaam te verdwijnen. Veel leerlingen denken al vaak aan bijles nemen, zodat ze op niveau blijven van hun vak en juist hierdoor makkelijker meekomen in het nieuwe schooljaar.

Lees meer

Angst voor de brugklas wordt steeds groter

Brugpieperstress, het bestaat echt. Kinderen die niet meer uit hun bed willen komen omdat ze het gevoel hebben weer op een nulpunt te moeten starten. Na een lange zomervakantie worden ze in het diepe gegooid.

Lees meer

De gevolgen van de verscherpte examenregels

Dit jaar was het voor de examenleerlingen wel even anders... Sinds het schooljaar 2011-2012 moeten alle leerlingen in het voortgezet onderwijs voldoen aan de volgende eis: het gemiddelde cijfer over alle vakken van het centraal examen moet voldoende zijn. Maar welke gevolgen heeft dit gehad voor de leerling zelf?

Lees meer

Leren kan leuk blijven als je maar vroeg genoeg begint

Leren doe je je leven lang. Het begint zodra je ter wereld komt en stopt vanaf dat moment niet meer. Leren moet leuk zijn, uitdagend en toepasbaar zijn voor elke doelgroep.

Lees meer

Meer behoefte aan examentraining door verscherpte norm

Dit jaar moeten de examenleerlingen voor de vakken van het centrale examen tenminste een onafgeronde 5,5 halen. Het aanscherpen van de slaagregeling zorgt ervoor dat bij Maltha Studiecoaching de vraag naar examentrainingen zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Lees meer

Vraag naar hulp voor Citocoaching stijgt

Scholen in heel Nederland hechten veel waarde aan de uitslag van de Citotoets. Gevolg: ouders focussen zich op die drie dagen in februari. Kinderen moeten extra lessen volgen en trainingen krijgen.

Lees meer

Huiswerkinstituten té gefocust op kwantiteit

Er is veel te doen om de kwantiteit van de huiswerkinstituten. Hoeveel leerlingen of vestigingen hebben ze? Moet de focus niet op kwaliteit liggen?

Lees meer

Studiebegeleidingsinstituten officieel erkend als zorginstelling

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 8 september 2011 de drie studiebegeleidingsinstituten Maltha te Bilthoven, Zeist en Utrecht, officieel erkend als zorginstelling.

Lees meer

Tel uit je winst met Instituut Maltha

Is in 1982 begonnen met de oprichting van het eerste Instituut Maltha in Zeist. Inmiddels zijn we, met hard werken van ons en van onze leerlingen, uitgegroeid tot een veelzijdige, gerenommeerde onderneming.

Lees meer

Maltha insCool® op het Utrechts Stedelijk Gymnasium

Het zal u niet verbazen dat huiswerk doen voor sommige leerlingen geen probleem is maar dat er ook anderen zijn die het moeilijker lukt om er de motivatie voor op te brengen. Toch heeft het Utrechts Stedelijk Gymnasium een stap in die richting gezet.

Lees meer

Maltha BSO Smart® bedankt uw aanwezigheid tijdens de NOT!

Namens de gehele Maltha groep, willen wij u hartelijk danken voor uw komst op de NOT (Nationale Onderwijs Tentoonstelling) te Utrecht tijdens onze grootse lancering van “de businesscase van de Maltha BSO Smart® voor basisscholen” op 26 januari jl., in aanwezigheid van onze ambassadeur, Nicolien Sauerbreij.

Lees meer

Nu in Nederland: BSO in eigen beheer op basisscholen

De Maltha BSO Smart® licentie voor basisscholen businesscase (van groep 1 t/m 8) omvat alle componenten die nodig zijn voor een basisschool om een BSO in eigen beheer uit te voeren.

Lees meer

Alle BSO inkomsten nu naar de basisscholen!

De Maltha BSO Smart® licentie voor basisscholen voorziet en regelt alle segmenten die nodig zijn om een BSO te kunnen beheren en bestaat uit 6 uniek ontwikkelde onderdelen voor groep 6,7 en 8.

Lees meer

Instituut Maltha Start BSO Smart

Instituut Maltha heeft zaterdag in Utrecht en in Zeist op feestelijke wijze een vestiging van Maltha BSO Smart geopend.

Lees meer

Wethouder Jeroen Kreijkamp open BSO Smart

Wethouder Jeroen Kreijkamp opent de BSO Smart aan de Van Asch van Wijckskade 24. Kinderen van groep 6, 7 en 8 krijgen hier niet alleen de reguliere naschoolse opvang met spel, knutselen, computeren.

Lees meer

Instituut Maltha op RTV Utrecht

RTV Utrecht heeft een korte reportage gemaakt naar aanleiding van een serie over bekende straten in Utrecht. Deze keer is de van Asch van Wijckskade aan de beurt, en daar zit natuurlijk ons instituut.

Lees meer