Orthopedagogische Praktijk

Orthopedagogische Praktijk Maltha verricht onderzoek en advies naar onder andere intelligentie, schoolkeuze, leerproblemen (dyslexie, dyscalculie) en profiel- en beroepskeuze. Het onderzoek wordt door ons vertaald in passende en bruikbare handvatten voor de leerling, de ouders, de school en derden. Wij geven een persoonlijk en praktisch advies waar u, uw kind en/ of derden daadwerkelijk iets mee kunnen. Alle onderzoeken en adviezen worden uitgevoerd door deskundige orthopedagogen/ gezondheidszorgpsychologen (o.a. lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen).

Voor wie is Orthopedagogische Praktijk Maltha?

Onderzoeken en testen 

Naar aanleiding van uw onderzoeksvraag, welke vooraf wordt gedefinieerd in een eerste gesprek, wordt door de onderzoekers van onze Orthopedagogische Praktijk Maltha een onderzoeksplan opgesteld. Dan volgt de diagnostiekfase, waarin uw kind uitgebreid wordt getest. Als de testfase is voltooid, worden de testgegevens nagekeken en geanalyseerd, waarna conclusies worden getrokken en een passend advies wordt opgesteld. Tijdens het eindgesprek ontvangt u een schriftelijke rapportage.

Afhankelijk van uw vraagstelling kan dit een van de standaardonderzoeken zijn op het gebied van:

 • Studieadvisering
 • Intelligentie en capaciteiten
 • Niveau- of profielkeuze
 • Vervolgstudie of beroepskeuze
 • Dyslexie / dyscalculie
 • Faalangst
 • Studiemotivatie

Het kan ook zijn dat u een op maat samengesteld onderzoek laat afnemen teneinde een optimaal antwoord te krijgen op de geformuleerde onderzoeksvraag. Tijdens het eerste gesprek zal er gekeken worden wat het beste aansluit bij uw onderzoeksvraag en bij uw kind. 

Wie geven onze onderzoeken en testen

Alle onderzoeken, testen, adviezen en behandelingen worden uitgevoerd door onze deskundige orthopedagogen en gezondheidszorgpsychologen (o.a. lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen). De kracht van een goed onderzoek ligt in de juiste analyse van de testgegevens. Wij hebben al sinds 1982 ervaring in het testen, adviseren en coachen. 

Vervolgtraject

De kwaliteit van een onderzoek ligt in de analyse en een praktische conclusie. Handvaten waar men in het dagelijks leven ook echt iets aan heeft. Echter, van minstens zo groot belang is het vervolgtraject dat ingezet dient te worden. Orthopedagogische Praktijk Maltha geeft duidelijk advies over de in te zetten vervolgtrajecten en kan, indien gewenst, ook voorzien in online trainingen, specialistische begeleiding (o.a. begeleiding bij leer- en gedragsproblemen) en huiswerkbegeleiding.

 

Tarieven Inschrijven

Orthopedagogische Praktijk Maltha
Hoofdkantoor Bilthoven
030-2293579 (optie 3)
info@malthastudiecoaching.nl
Inschrijven
Een greep uit onze onderzoeken en begeleiding:
Waarom kiezen voor Maltha?
 • Al 40 jaar kwaliteit
 • Orthopedagogen en psychologen in dienst
 • Op maat & flexibel
 • Direct starten, indien gewenst
Ik wil meer informatie