Online trainingen basisonderwijs

Alle voordelen van dit Maltha Studieproduct in de Cloud voor u op een rij. In drie gemakkelijke stappen meteen aan de slag.

Voorbereidende brugklastraining + oudertraining

Waarom een online voorbereidende brugklastraining en een oudertraining?

De overgang van groep 8 naar de middelbare school is een spannende gebeurtenis. Een nieuwe school, nieuwe vakken, een lesrooster, elk vak een andere docent, ander gebruik van je agenda, kortom spannende overgang. Geen nood, want in onze online voorbereidende brugklastraining, die jij gewoon thuis kan doorlopen, vertellen wij jou stap voor stap welke nieuwe gebeurtenissen er gaan komen en hoe jij goed voorbereid kan zijn op de brugklas.

Maar ook voor de ouder heeft dit veel impact. De basisschool tijd is voorbij en je kind gaat naar de grote school. Als ouder is het belangrijk te weten wat u kunt verwachten van de periode die uw kind doorbrengt op de middelbare school. Ook is het belangrijk om bepaalde vaardigheden te beheersen, waarmee u uw kind optimaal kunt begeleiden en begrijpen gedurende deze periode. Alleen zo kan uw kind eruit halen wat erin zit tijdens zijn/haar jaren op de middelbare school.

Hoe ziet de online voorbereidende brugklastraining eruit?

De online voorbereidende brugklastraining is een zeer gevarieerde training! Het bevat theorie, tips, voorbeelden en elke module sluit af met een quiz met multiple choice- en toepasvragen.

Ook bevat de training een leerlingdashboard en een ouderdashboard om de vorderingen in de gaten te kunnen houden. Het leerlingdashboard biedt de leerling inzicht in zijn voortgang en zijn behaalde beloningen. Het ouderdashboard verschaft u als ouder inzicht in de voortgang en prestaties van uw zoon/dochter.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • naar de brugklas
 • huiswerk
 • toetsen
 • planning
 • studievaardigheden
 • sociale en emotionele vaardigheden

Hoe ziet de oudertraining eruit?

Deze training biedt een web-based programma voor het aanleren van vaardigheden en is bestemd voor alle ouders van leerlingen uit groep 8 en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. U kunt 24/7 per dag werken aan deze training, wanneer het u uitkomt.

De training bevat theorie, tips, voorbeelden en bij elk onderwerp een quiz met multiple choice vragen en toepasvragen. Ook zijn er reflectievragen opgenomen, om u te prikkelen om over bepaalde zaken na te denken. Verder bevat de training een dashboard om uw vorderingen in de gaten te kunnen houden.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Verloop van het schooljaar
 • Hoe maak je een dagplanning
 • Agendabeheer
 • Hoe maak je een voorbereidingsschema
 • Hoe werkt het geheugen
 • Hoe kan je het beste overhoren
 • Leer- en gedragsproblemen

Bestel nu en ga direct aan de slag!

Succes

2 maanden = € 14,97