“Wat is het toch vreemd dat we binnen de zorg wel specialisten kennen maar dit niet binnen het pedagogische- en psychologische vlak m.b.t. leerproblemen hebben. Ik heb dit altijd vreemd gevonden.”
Willem Maltha, CEO van De Maltha groep

Welke leerproblemen vallen hieronder?

Binnen Maltha studiecoaching zijn er ervaren specialisten in dienst die op de hoogte zijn van de huidige stand van zaken omtrent alle onderstaand genoemde leerproblemen en de invloed die deze problemen kunnen hebben op de onderwijsleersituatie en ook vaak op het gedrag van uw kind. Deze specialisten blijven op de hoogte door cursussen, seminars en contacten met de universiteiten en vaak ook de wetenschappelijke onderzoekers binnen deze universiteiten. Tevens werken zij verplicht niet alleen binnen de O P M maar ook in de dagelijkse begeleidingen met leerlingen.

Heeft uw zoon of dochter een verklaring, diagnose of zijn er sterke vermoedens van onderstaand probleem, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Na een intakeprocedure wordt de behoefte in kaart gebracht en wordt er een behandelplan op maat, met duidelijke praktische handvatten geschreven. Onze specialisten kunnen vervolgens direct met uw zoon of dochter aan de slag in een één op één situatie om ervoor te zorgen dat van het probleem/de problemen een succeservaring gemaakt wordt. Op deze manier gaat uw zoon of dochter weer met plezier naar school. 

Dit zijn de velden waarop onze specialisten worden ingezet:

  • Dyslexie
  • Dyscalculie
  • AD(H)D
  • Informatieverwerkingsstoornis
  • Non verbale leerstoornis (NLD)
  • (onderpresteren) hoogbegaafdheid
  • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
  • Dysfasie
  • Dyspraxie

 Tarieven Contact Inschrijven

 

Specialisten Orthopedagogische Praktijk Maltha:

 

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.

Drs. Maaike Dik

Sinds augustus 2007 ben ik in dienst als orthopedagoog bij Instituut Maltha. Ik heb mijn studie Orthopedagogiek afgerond aan de Universiteit Utrecht. Vanaf het schooljaar '08/'09 ben ik vestigingsmanager in Bilthoven en daarnaast werkzaam voor de Orthopedagogische Praktijk Maltha.

Renee Hazelaar, MSc Orthopedagoog

Sinds augustus 2018 mag ik mij NVO-orthopedagoog noemen. Binnen Orthopedagogische Praktijk Maltha houd ik mij bezig met alle onderzoeken richting leer- en gedragsproblemen, met als specialisatie faalangst. Ik kijk graag naar de mogelijkheden en vaardigheden van elk kind. Ik ga op zoek naar datgene wat een kind motiveert en interesseert.  Vanuit daar werk ik samen naar een positieve ontwikkeling.

Laura Koning, MSc Orthopedagoog

Naast mijn functie als vestigingsmanager, ben ik werkzaam als orthopedagoog bij de Orthopedagogische praktijk Maltha. Ik heb door mijn opleiding ervaring met diagnostiek van leerlingen met leer- en gedragsproblemen, van kleuters tot middelbaar scholieren. Deze ervaring  kan ik toepassen bij Maltha, waarbij ik waarde hecht aan een persoonlijke aanpak bij leerlingen, kritische analyse vanuit een helicopterview en het geven van praktische adviezen aan opvoeders. 

Iris van Osch, MSc Orthopedagoog

Vanaf 2017 sta ik geregistreerd als NVO-orthopedagoog. Ik ben werkzaam in de OPM, waar ik me richt op diagnostiek en behandeling van leer- en gedragsproblemen. Ik vind het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag en behoeften van elk kind. Door kritisch te kijken naar de verschillende aspecten in de ontwikkeling en gebruik te maken van de sterke kanten van kind en omgeving kan ik passende en praktische handvaten meegeven.

Isabelle van Hout, MSc Orthopedagoog

Ik houd mij bezig met specialistische begeleiding en het onderzoeken van leer- en gedragsproblemen. Ik heb ervaring in diagnostiek bij jongeren en ook volwassenen en het uitvoeren van behandelingen bij jongeren. Bij Maltha krijg ik de kans om deze ervaring in te zetten, waarbij ik het belangrijk vind dat dit gebeurt vanuit een open houding naar de leerling toe en middels het geven van vertrouwen.

Tessa van Gastel, MSc Orthopedagoog

Tijdens mijn opleiding en daarna heb ik ervaring opgedaan met diagnostiek, welke ik binnen Maltha studiecoaching toepas en uitbreid. Hierbij vind ik het belangrijk om duidelijk in kaart te brengen waar een leerling extra hulp en begeleiding nodig heeft, maar ook waar de krachten van de leerling liggen. Aan de hand hiervan geef ik passende handvatten voor school, ouders en de leerling zelf.