Maltha Topper januari Bilthoven: Mondo

Door: Maltha studiecoaching op 4 feb 2019

Deze maand is Mondo de Maltha topper van Bilthoven geworden! Mondo is altijd netjes op tijd en doet hard zijn best tijdens de studiecoaching.

Mondo neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces door zelf opdrachten mee te nemen waar hij moeite mee heeft en door aan te geven waar hij mee wil oefenen die dag. Kortom, tijd om Mondo eens in het zonnetje te zetten.

Gefeliciteerd en veel plezier met je cadeaupakket!


MalthaTopperjanuariBilthovenMondo