Faalangst reductie training middelbaar onderwijs

Faalangst of stress komt veel voor en in allerlei gradaties. Bij de een leidt het tot negatieve invloed op de schoolprestaties en bij de ander is het beheersbaar. De mens reageert bij momenten van angst zeer primair en de gevolgen daarvan zoals angstzweet en een bonkend hart, zijn voor velen herkenbaar.

Wat houdt faalangst reductie training voor het middelbaar onderwijs in?

Wanneer de angst om te falen en het gevoel hebben niet meer te kunnen voldoen aan de eisen die door het kind zelf of door de omgeving gesteld worden, de leerling belemmerd in zijn functioneren, bijvoorbeeld op school, dan kan er sprake zijn van faalangst. Een gevolg van faalangst is het slechter functioneren van de geheugenfuncties en soms zelfs het blokkeren daarvan. De bekende "black out" die iedereen wel kent. Ook al heeft een leerling het nog zo goed geleerd, bij het reproduceren van de stof ontstaat een blokkade. Het kind gaat hierdoor presteren onder zijn of haar niveau.

De werkwijze van de faalangst reductie training

De faalangst reductie training op Maltha studiecoaching geeft handvatten om te leren hoe je met faalangst kunt omgaan, zodat een leerling minder last heeft van zenuwen en negatieve gedachten. Voordat iemand er mee kan omgaan, moet er uiteraard eerst begrepen worden wat er gebeurt.
 Maltha faalangst reductie training voor het middelbaar onderwijsEr wordt gewerkt volgens het principe van het G-denken (Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel, Gedrag). Er wordt geleerd hoe je niet-helpende gedachten om kunt zetten naar helpende, positieve gedachten.
Aangezien faalangst zich op meerdere manieren kan uiten en het bij iedereen verschillend is, wordt tijdens de eerste les aandacht besteed aan het verkrijgen van een beter beeld van de problemen van de betreffende leerling en hoe de leerling de problemen ervaart. Vervolgens wordt hierop een specifiek plan gemaakt waaraan gedurende de training gewerkt gaat worden.
Er wordt individueel, 1 uur per week, gewerkt met een vaste coach. De training omvat minstens tien lessen. Daarna wordt samen met het kind en de ouders gekeken of de problematiek beheersbaar is of dat er wellicht nog een aantal lessen nodig zijn.

Onderwerpen die verder nog in de training aan bod komen:

- Concentratieoefeningen;
- Zelfreflectie;
- Spierontspanningsoefeningen;
- Studiegedrag, etc.

Door wie?

De faalangst reductie training wordt gegeven door onze in vaste dienst zijnde (ortho)pedagogen en psychologen.

 

Tarieven Contact Inschrijven

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.