2e Fase begeleiding

Voor leerlingen die de tweede fase volgen biedt Instituut Maltha een speciale begeleidingsvorm; de tweede fase begeleiding. De tweede fase streeft ernaar leerlingen beter voor te bereiden op de vervolgstudies van HBO en Universiteit.

Persoonlijke begeleiding bij de zelfstandige aanpak van het Studiehuis

De leerling moet zelfstandiger en zelfverantwoordelijker leren. Het lespakket in de tweede fase is breder van samenstelling. De leerling volgt een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Door middel van studie-uren, zelfstandig werken in de les en leswijzers dient de leerling de stof zelfstandiger en actiever te verwerken. De inrichting van het 'studiehuis' verdient daarom een specifieke begeleiding.

Coachen bij zelfverantwoordelijk leren

De tweede fase verwacht van leerlingen bijzondere vaardigheden qua planning en zelfstandigheid.

In de praktijk ervaren leerlingen dit vaak als lastig. Tijdens de begeleiding nemen we de studiemethodiek van de leerling als uitgangspunt en krijgt de leerling handvatten zodat hij of zij zelfstandig een planning kan maken vanuit de studiewijzers, praktische opdrachten en handelingsdelen.

Huiswerk maken op instituut Maltha

Iedere leerling maakt van maandag tot en met vrijdag zijn of haar huiswerk op instituut Maltha. Het huiswerk wordt overhoord door een van de studiecoaches, in de regel de persoonlijke studiecoach van de leerling.

Maltha Studiecoaching biedt professionele 2e fase begeleiding voor uw kindDe voorbereiding van repetities, testen, proefwerken en schriftelijke overhoringen is een belangrijk aspect van de huiswerkbegeleiding. De leerlingen onderschatten nogal eens hoeveel tijd zij nodig hebben voor deze voorbereiding. Het instituut eist daarom dat alle scholieren er minimaal vijf dagen van tevoren mee beginnen. Zo kunnen eventuele vragen tijdig beantwoord worden en is er genoeg tijd om de leerstof grondig te herhalen en meerdere malen te overhoren.                                                                                  

Verbeteren studiemethodiek

Bij de 2e fase begeleiding wordt veel aandacht besteed aan het zelf leren studeren: de leerling moet zich de juiste studiemethodiek eigen maken via onze cursussen (welke in eigen beheer zijn ontwikkeld). Daarna worden de diverse studiemethodieken doorgenomen met de leerling. De studiecoaches signaleren en analyseren hoe de scholier studeert. Zij kijken bijvoorbeeld naar de wijze waarop de leerling de studie indeelt. Iemand kan aan een bepaald vak te veel aandacht besteden in verhouding tot de andere vakken, of zeer ongestructureerd werken. Het gevolg is een onevenwichtig studiepatroon.

Ook het studietempo is sterk afhankelijk van de studie-indeling. Per leerling en per vak kan de tijd die nodig is om een hoeveelheid kennis te verwerken sterk verschillen. Iedere leerling moet daarom leren wat voor hem of haar de beste studie-indeling is. Zo helpt de persoonlijke studiecoach tijdens de 2e fase begeleiding de leerling effectief gebruik te maken van de beschikbare tijd.

Wegwerken van studieachterstand

Voor het behalen van goede studieresultaten is van belang dat achterstanden worden weggewerkt. In het studietechnisch onderzoek wordt de studieachterstand van de leerling globaal vastgesteld. Mits de achterstanden niet te groot zijn, kunnen zij door extra opdrachten en door zelfstudie worden ingelopen. Incidenteel of wekelijks krijgt de leerling daartoe naast het gewone werk een extra opdracht op, die past binnen het kader van zijn of haar historische en/of actuele studieproblemen.

Afbouw volgend op de 2e fase begeleiding via studiecoaching

Doelstelling van iedere begeleidingsvorm is dat de leerling uiteindelijk weer zelfstandig kan studeren. Dit moment wordt gekozen in samenspraak met de ouders, leerling en instituut Maltha. Als de leerling in onze ogen zover is om te kunnen gaan afbouwen, zal dit advies in eerste instantie met de ouders worden besproken. Natuurlijk kan gezamenlijk besloten worden dat voortgang van de huidige 2e fase begeleiding preventief wordt voortgezet.

De afbouw van de 2e fase begeleiding kan als volgt gebeuren. De leerling kan één of twee maal per week een uur privé-les krijgen om enerzijds de ondersteuning te voelen en anderzijds de studietechnieken nog verder te verfijnen en af te stemmen. Essentieel is dan natuurlijk dat de leerling zijn studieritme thuis op peil houdt en bijstelt waar nodig.

Het afbouwen doen wij, via individuele studiecoaching, wat inhoudt dat de leerling minimaal 4 weken een blok van 1 uur volg, op een vast moment in de week. Hierin worden alle algemene studiemethodieken, planningen en de vakken gepersonifieerd. Essentieel hierbij is dat het opgewerkte niveau van studeren minimaal op peil dient te worden gehouden en waar nodig nog wordt uitgebouwd.

 

Tarieven Contact Inschrijven

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.