Brugklasbegeleiding

Heel veel van de problemen die zich tijdens de studie voordoen vinden hun oorsprong aan het begin van het middelbare schooltraject, de brugklas. We kunnen twee aspecten onderscheiden die daaraan bijdragen:

  • De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

  • Moeite met het aanleren van een juiste en effectieve aanpak van de studie, waarop de leerling in de volgende jaren kan voortbouwen

Brugklas: de basis van de schoolcarrière

Veel brugklassers hebben hulp nodig bij de ontwikkeling van studievaardigheden. Op grond van informatie vanuit zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs en onze jarenlange ervaring met studiebegeleiding en wetenschappelijke programmamogelijkheden hebben wij een preventief werkend traject voor brugklasbegeleiding opgesteld.

Brugklasbegeleiding: De taken van de leerling

Het huiswerk als zelfstandige studie-element wordt dagelijks op het instituut gemaakt, geleerd en overhoord. De scholen behouden de taak om het gemaakte huiswerk na te kijken. Uiteraard kunnen de leerlingen uitleg krijgen over de stof. Repetities en schriftelijke overhoringen worden door de leerling opgegeven en vervolgens op een methodische en gestructureerde manier voorbereid. Als de studiedruk het toelaat, wordt de leerling ten slotte nog een reeks studiemethodieken aangeleerd. Doel van deze methodieken is de effectiviteit en het rendement van de studie-uren te verhogen.

Brugklasbegeleiding: Optimale studieresultaten

Het uiteindelijke doel van de brugklasbegeleiding is de leerling te leren in zo weinig mogelijk tijd optimale studieresultaten te behalen. Wat is er nu mooier voor een tiener, die zijn of haar tijd liever aan andere zaken besteedt? Dit moet voor de leerlingen de basismotivatie worden. Zo kunnen zij een optimale studieattitude ontwikkelen, zodat redelijkerwijs een optimaal studiesucces verwacht mag worden. En dat is weer de eerste aanzet tot een mooie en succesvolle carrière.

Brugklasbegeleiding: Vakbekwame studiecoaches

Ons instituut beschikt over een team van studiecoaches die in vaste dienst zijn. Als docenten, pedagogen en psychologen brengen zij hun eigen vakkennis mee. Daarnaast beschikken de meesten over jarenlange ervaring met het begeleiden van leerlingen. Het is hun inzet, samen met die van de leerling, die tot succes leidt. De basis van eerlijkheid, vertrouwen en persoonlijke benadering moet hiervoor garant staan.

Brugklasbegeleiding: Preventieve werking persoonlijkheidsontwikkeling

De brugklasbegeleiding is in wezen een vorm van huiswerkbegeleiding met een zeer speciaal doel. Dat doel is te voorkomen dat de leerling in een later stadium van de studie problemen krijgt. Daartoe krijgt de leerling studiemethodieken aangereikt die gedurende de gehele schoolloopbaan vruchten zullen afwerpen. Aan de brugklasbegeleiding ligt dus een lange termijn visie ten grondslag: latere frustraties kunnen nu voorkomen worden.
Door de preventieve opbouw van de brugklasbegeleiding kan het optimale niveau van de leerling bereikt worden. Dit geeft stabiliteit en evenwicht, wat uiteindelijk ten goede komt aan de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Dat heeft ook weer invloed op de studieresultaten: alleen een evenwichtige leerling die zich op de juiste plaats bevindt en op het juiste niveau studeert kan optimaal succes behalen.

Brugklasbegeleiding: Afbouw volgend op de begeleiding via studiecoaching

Doelstelling van iedere begeleidingsvorm is dat de leerling uiteindelijk weer zelfstandig kan studeren. Dit moment wordt gekozen in samenspraak met de overlegdriehoek van ouders, leerling en instituut. Als de leerling in onze ogen zover is om te kunnen gaan afbouwen, zal dit advies in eerste instantie met de ouders worden besproken. Natuurlijk kan de driehoek gezamenlijk besluiten dat voortgang van de huidige begeleiding preventief wordt voortgezet.

De afbouw van de begeleiding kan als volgt gebeuren. De leerling kan één of twee maal per week een uur privé-les krijgen om enerzijds de ondersteuning te voelen en anderzijds de studietechnieken nog verder te verfijnen en af te stemmen. Essentieel is dan natuurlijk dat de leerling zijn studieritme thuis op peil houdt en bijstelt waar nodig.

Het afbouwen doen wij, via individuele studiecoaching, wat inhoudt dat de leerling minimaal 4 weken een blok van 1 uur volg, op een vast moment in de week. Hierin worden alle algemene studiemethodieken, planningen en de vakken gepersonifieerd. Essentieel hierbij is dat het opgewerkte niveau van studeren minimaal op peil dient te worden gehouden en waar nodig nog wordt uitgebouwd.

 

Tarieven Contact Inschrijven

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.