Bijles Wiskunde B

Krik je wiskundig inzicht op met Maltha bijles Wiskunde. Train formules in je eigen tempo op een bij jou passende manier!

Klik hier en schrijf je nu in voor bijles Wiskunde B.

Bijles Wiskunde B

Het vak wiskunde B heeft als kerndoel het begrijpen en toepassen van wiskundige begrippen en formules binnen een exact wetenschappelijke context. Tijdens de wiskunde B bijlessen ligt de nadruk op afgeleide functies, meetkunde, standaardfuncties en veranderingsgedrag van grafieken.

Bijles Wiskunde competenties voor VMBO, HAVO en VWO

Voor het vak wiskunde B is het vooral belangrijk voor leerlingen om wiskundige oplostechnieken toe te passen, de wiskundige vraagstukken goed begrijpend te kunnen lezen en te kunnen vertalen naar wiskundige formules. Zowel het VMBO, de HAVO en het VWO zijn deze competenties belangrijk.

Op het VMBO wordt een combinatie van wiskunde A + B gevolgd onder de algemene noemer wiskunde. Voor deze leerlingen wordt een combinatie bijles van wiskunde A + B gegeven.

Bijles Wiskunde BAanpak bijles Wiskunde B

Tijdens een bijles voor wiskunde B ligt de nadruk op zowel kennis van formules en wiskundige begrippen als op het leren oplossen van contextproblemen. Door begrijpend te leren lezen van wiskundige vraagstukken wordt de stof besproken, herhaaldelijk geoefend en beheersbaar gemaakt.

Verschillende studievaardigheden worden hierbij gestimuleerd op VMBO, HAVO en VWO niveau. Een voorbeeld hiervan zijn formulelijsten maken, schematisch samenvatten, begrijpend lezen en het stapsgewijs leren uitschrijven en oplossen van wiskundige vraagstukken.

Bijlesdocent Wiskunde B

Onze Wiskunde B bijlesdocenten worden allemaal uitvoerig gescreend door Maltha studiecoaching. Dit zijn zowel Bachelor als Master studenten die goed op de hoogte zijn van de actuele Wiskunde B leerstof op VMBO, HAVO en VWO niveau.

Omdat het leeftijdsverschil tussen de bijlesdocent wiskunde en de leerling niet groot is wordt uw zoon of dochter sneller begrepen. Hierdoor ontstaat een goede communicatie en dit komt ten goede aan de kennisoverdracht en van het resultaat van de bijles Wiskunde 

 

Tarieven Contact Inschrijven

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.