Bijles rekentoets 2F en 3F

Alle eindexamenkandidaten moeten de rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen afleggen. De rekentoets heeft als doel leerlingen op een bepaald niveau rekenvaardig te maken.

De rekentoets is een zelfstandig onderdeel van de examens. De examens bestaan daarmee uit schoolexamens, centrale examens en de roekentoets. De rekentoets telt tevens mee voor de diplomering.

Klik hier en schrijf je nu in voor bijles rekentoets 2F en 3F. 

Bijles rekentoets 2F en 3F

De leerling moet zo ook beter voorbereid zijn op het vervolgonderwijs. Voor de verschillende eindexamenniveaus heeft men verschillende rekentoetsen ontwikkeld. Vanaf schooljaar 2015-2016 telt in vmbo-KB en vmbo-GL/TL, havo en vwo het resultaat op de rekentoets mee voor het eindexamen en de bijbehorende uitslagnormering. Vanaf 2016-2017 geldt dit ook in vmbo-BB.

Aanpak bijles rekentoets

Aan de hand van een analyse van het vak en divers oefenmateriaal gaat de leerling met de docent aan de slag. Tijdens de lessen worden de vier domeinen die in de rekentoets terugkomen behandeld: Getallen, Verhoudingen, Meten/Meetkunde en Verbanden. Tijdens de lessen wordt de theorie uitgelegd en worden diverse soorten opgaven geoefend. Maltha studiecoaching heeft daarvoor eigen oefenmateriaal ontwikkeld. Er kan per categorie geoefend worden, er zijn oefentoetsen beschikbaar die toewerken naar en aansluiten op de verschillende referentieniveaus.

Bijlesdocent rekentoets 2F en 3F

De bijlesdocenten rekentoets van Maltha studiecoaching worden allemaal uitgebreid door ons gescreend. De bijlesdocenten rekentoets zijn voornamelijk Bachelor of Master studenten die goed op de hoogte zijn van de actuele leerstof van het vak. 

Tarieven Contact Inschrijven

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.