Bijles Economie

Leer de wereld van hoog en laag conjuncturen kennen met een Maltha bijles Economie. Verbeter je begripkennis en economisch inzicht in je eigen tempo op een bij jou passende manier!

Klik hier en schrijf je nu in voor bijles Economie. 

Bijles Economie

Het vak economie heeft als doel het ontwikkelen van een economische kijk om maatschappelijke ontwikkelingen.  Tijdens de bijlessen economie worden hedendaagse verschijnselen kritisch bekeken en beoordeeld met gebruik van economische begrippen zoals, conjuncturen, het Keynesiaans model, arbeidsproductiviteit, consumptiegoederen en duurzaam ondernemen.

Bijles Economie competenties voor VMBO, HAVO en VWO

bijles economieVoor het vak economie is het belangrijk voor leerlingen om verbanden te zien tussen de economische begrippen en theorieën en de eigen leefomgeving. Zowel op het VMBO, de HAVO en het VWO wordt een beroep gedaan op dit inzicht.

De leerling moet theoretische kennis kunnen koppelen aan artikelen uit de krant en ook werkstukken kunnen schrijven waarbij de economische begrippen toegepast en verklaard worden.

Aanpak bijles Economie

Tijdens een bijles voor economie ligt de nadruk op zowel feitenkennis als het oefenen van begrip en inzicht. Door middel van het oefenen met denkvragen en kernvragen wordt de stof besproken en beheersbaar gemaakt. De stof wordt ook herhaaldelijk toegepast op gebeurtenissen uit het dagelijks leven.

Verschillende studievaardigheden worden hierbij gestimuleerd op VMBO, HAVO en VWO niveau. Een voorbeeld hiervan zijn begrippenlijsten maken, schematisch samenvatten en het maken van een goed werkstuk. 

Bijlesdocent Economie

Onze bijlesdocenten economie zijn voornamelijk zowel Bachelor als Master studenten die goed op de hoogte zijn van de actuele leerstof op VMBO, HAVO en VWO niveau.

Doordat het leeftijdsverschil niet groot is tussen bijlesdocent en leerling wordt de belevingswereld van uw zoon of dochter snel begrepen. Hierdoor ontstaat een goede communicatie en dit komt ten goede aan de kennisoverdracht en van het resultaat van de bijles economie.

 

Tarieven Contact Inschrijven

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.