Bijles Aardrijkskunde

Leer de wereld kennen met een Maltha bijles aardrijkskunde. Feitenkennis en inzicht verbeteren in je eigen tempo op een bij jou passende manier!

Klik hier en schrijf je nu in voor bijles aardrijkskunde. 

Bijles aardrijkskunde

Aardrijkskunde is een discipline die zich bezighoudt met het bestuderen van de aarde.  Tijdens de aardrijkskunde bijlessen worden economische, demografische en sociaal-culturele verschijnselen besproken samen met de fysisch geografische kenmerken van de verschillende landen in de wereld. Onderwerpen als milieu, culturele diversiteit, landschappen, klimaten en ontwikkelingslanden komen aan de orde.

Competenties voor VMBO, HAVO en VWO

Voor het vak aardrijkskunde is het belangrijk voor leerlingen om verbanden te zien tussen de fysisch-geografische wereld en de leefomstandigheden van de bevolkingsgroepen die in een bepaalde omgeving leven. Op zowel het VMBO, de HAVO en het VWO.

Ook moet de leerling deze kennis kunnen koppelen aan hedendaagse actualiteiten. De basis hiervoor ligt o.a. in de feitenkennis van klimaatverschillen, economische verschijnselen, het ontstaan van de verschillende landschappen en topografie.

Aanpak bijles aardrijkskunde

Bijles aardrijkskundeTijdens een bijles voor aardrijkskunde ligt de nadruk op zowel feitenkennis als het oefenen van begrip en inzicht. Door middel van het oefenen met denkvragen en kernvragen wordt de stof besproken en beheersbaar gemaakt. De stof wordt ook herhaaldelijk toegepast op gebeurtenissen uit het dagelijks leven.

Verschillende studievaardigheden worden hierbij gestimuleerd op VMBO, HAVO en VWO niveau. Een voorbeeld hiervan zijn begrippenlijsten maken, schematisch samenvatten en mindmappen. 

Bijlesdocent aardrijkskunde

Onze bijlesdocenten aardrijkskunde worden allemaal gescreend. Dit zijn voornamelijk zowel Bachelor als Master studenten die goed op de hoogte zijn van de actuele leerstof op VMBO, HAVO en VWO niveau.

Doordat het leeftijdsverschil niet groot is tussen bijlesdocent en leerling wordt de belevingswereld van uw zoon of dochter snel begrepen. Hierdoor ontstaat een goede communicatie en dit komt ten goede aan de kennisoverdracht en het resultaat van de bijles aardrijkskunde.

 

Tarieven Contact Inschrijven

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.